با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 اکتبر 2016


با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید

مجموعه: هنرهای دستی و ترسیمی

 

در صنعت قملکاری بروی پارچه ساده و بدون نقش از کرباس و کتان، بوسیله قالب و یا مهر، نقوش مختلف تصویر می شود. در زمان صفویه بیشتر لباس های مردانه و زنانه از پارچه های قلمکار تهیه می شد.

منبع:isna.ir

Article source: http://www.beytoote.com/art/handicrafts/learn-working1-pen.html

               
N1496055327 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1496056479 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1496056369 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1496056114 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 25,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 25,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 25,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1496055791 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1496055683 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1496055612 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1335299794 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 25,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 25,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 9,500 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1482616188 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1482616102 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1482615975 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1464118868 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 28,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 28,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 12,900 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1434466130 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1434465981 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1472203869 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441612290 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 5,300 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 115,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 90,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1441612009 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441611567 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1440398609 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1440398422 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 110,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 96,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 96,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1464275942 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1442477521 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441266900 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441266725 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 270,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 230,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 185,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1391589434 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1391588811 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1391588334 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1391587797 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 310,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 312,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 530,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1464276099 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1464276032 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441271579 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441266321 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 22,900 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 112,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 280,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1441267249 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1441267072 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1460549406 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید N1325330824 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 250,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 119,900 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید 11,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید
     
     
               
N1325330791 با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy با هنر قلم کاری اصفهان آشنا شوید            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code