انگشتر فیروزه

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در ۲۷ آذر ۱۳۹۵

سنگ شناسی : فیروزه

*****************************

انگشترهای فروش رفته:

d4047 IMG 29621 انگشتر فیروزه17f39 IMG 81551 انگشتر فیروزه17f39 IMG 49301 انگشتر فیروزهbdc72 IMG 1848 انگشتر فیروزهbdc72 IMG 2737 انگشتر فیروزه194fa IMG 30471 انگشتر فیروزه194fa IMG 76261 انگشتر فیروزه194fa IMG 57681 انگشتر فیروزهd2493 IMG 57781 انگشتر فیروزهbc5e6 IMG 58101 انگشتر فیروزهbc5e6 IMG 58081 انگشتر فیروزه30eb9 IMG 61531 انگشتر فیروزه30eb9 IMG 81101 انگشتر فیروزه3099f IMG 75141 انگشتر فیروزه3099f IMG 78801 انگشتر فیروزه1f97a IMG 28101 انگشتر فیروزه1f97a parsjawaher torquise 99949 انگشتر فیروزه1f97a parsjawaher turquoise ring037 انگشتر فیروزه8e372 parsjawaher Feroza ring00050 انگشتر فیروزهf0791 parsjawaher turquoise ring00085 انگشتر فیروزهc8eaf parsjawaher neyshabur turquoise ring 282 انگشتر فیروزهc8eaf parsjawaher turquoise mens ring 277 انگشتر فیروزه35c3d parsjawaher turquoise 889 انگشتر فیروزه35c3d parsjawaher Turquoise ring 333 انگشتر فیروزه35c3d parsjawaher turquoise silver ring 182 انگشتر فیروزه1014c turquoise silver ring 1761 انگشتر فیروزه1014c damghan turquoise silver mens ring 178 انگشتر فیروزه50169 turquoise ring 172 انگشتر فیروزه
*****************************************
انگشترهای موجود :
50169 parsjawaher turquoise ring030 انگشتر فیروزه50169 parsjawaher turquoise ring99352 انگشتر فیروزه9f934 IMG 81131 انگشتر فیروزه9f934 parsjawaher turquoise ring032 انگشتر فیروزه490fe parsjawaher neyshabur turquoise silver ring 284 انگشتر فیروزه490fe parsjawaher Turquoise silver ring 3201 انگشتر فیروزهaf3e2 parsjawaher turquoise ring 78 انگشتر فیروزهaf3e2 parsjawaher turquoise ring 395 انگشتر فیروزهfb6b8 IMG 7034 انگشتر فیروزهfb6b8 Turquoise Stone Silver Ring 169 انگشتر فیروزهa2e3f IMG 7423 انگشتر فیروزهbe0f7 nishapur turquoise mens ring 1711 انگشتر فیروزهbe0f7 neyshabur turquoise silver ring 173 انگشتر فیروزه972e7 turqouise silver ring 174 انگشتر فیروزه972e7 turquoise ring 175 انگشتر فیروزه972e7 Tajikistan Turquoise Mens Silver Ring 177 انگشتر فیروزه249d7 egypt turquoise silver ring 179 انگشتر فیروزه4b98c Egyptian Turquoise Silve  Mens Ring 180 انگشتر فیروزه4b98c neyshabur turquoise silver ring 181 انگشتر فیروزه4b98c Egyptian turquoise silver mens ring 182 انگشتر فیروزه

Article source: http://parsjawaher.com/?page_id=4609

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code