انگشتر فیروزه

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 17 دسامبر 2016

سنگ شناسی : فیروزه

*****************************

انگشترهای فروش رفته:

d4047 IMG 29621 انگشتر فیروزه17f39 IMG 81551 انگشتر فیروزه17f39 IMG 49301 انگشتر فیروزهbdc72 IMG 1848 انگشتر فیروزهbdc72 IMG 2737 انگشتر فیروزه194fa IMG 30471 انگشتر فیروزه194fa IMG 76261 انگشتر فیروزه194fa IMG 57681 انگشتر فیروزهd2493 IMG 57781 انگشتر فیروزهbc5e6 IMG 58101 انگشتر فیروزهbc5e6 IMG 58081 انگشتر فیروزه30eb9 IMG 61531 انگشتر فیروزه30eb9 IMG 81101 انگشتر فیروزه3099f IMG 75141 انگشتر فیروزه3099f IMG 78801 انگشتر فیروزه1f97a IMG 28101 انگشتر فیروزه1f97a parsjawaher torquise 99949 انگشتر فیروزه1f97a parsjawaher turquoise ring037 انگشتر فیروزه8e372 parsjawaher Feroza ring00050 انگشتر فیروزهf0791 parsjawaher turquoise ring00085 انگشتر فیروزهc8eaf parsjawaher neyshabur turquoise ring 282 انگشتر فیروزهc8eaf parsjawaher turquoise mens ring 277 انگشتر فیروزه35c3d parsjawaher turquoise 889 انگشتر فیروزه35c3d parsjawaher Turquoise ring 333 انگشتر فیروزه35c3d parsjawaher turquoise silver ring 182 انگشتر فیروزه1014c turquoise silver ring 1761 انگشتر فیروزه1014c damghan turquoise silver mens ring 178 انگشتر فیروزه50169 turquoise ring 172 انگشتر فیروزه
*****************************************
انگشترهای موجود :
50169 parsjawaher turquoise ring030 انگشتر فیروزه50169 parsjawaher turquoise ring99352 انگشتر فیروزه9f934 IMG 81131 انگشتر فیروزه9f934 parsjawaher turquoise ring032 انگشتر فیروزه490fe parsjawaher neyshabur turquoise silver ring 284 انگشتر فیروزه490fe parsjawaher Turquoise silver ring 3201 انگشتر فیروزهaf3e2 parsjawaher turquoise ring 78 انگشتر فیروزهaf3e2 parsjawaher turquoise ring 395 انگشتر فیروزهfb6b8 IMG 7034 انگشتر فیروزهfb6b8 Turquoise Stone Silver Ring 169 انگشتر فیروزهa2e3f IMG 7423 انگشتر فیروزهbe0f7 nishapur turquoise mens ring 1711 انگشتر فیروزهbe0f7 neyshabur turquoise silver ring 173 انگشتر فیروزه972e7 turqouise silver ring 174 انگشتر فیروزه972e7 turquoise ring 175 انگشتر فیروزه972e7 Tajikistan Turquoise Mens Silver Ring 177 انگشتر فیروزه249d7 egypt turquoise silver ring 179 انگشتر فیروزه4b98c Egyptian Turquoise Silve  Mens Ring 180 انگشتر فیروزه4b98c neyshabur turquoise silver ring 181 انگشتر فیروزه4b98c Egyptian turquoise silver mens ring 182 انگشتر فیروزه

Article source: http://parsjawaher.com/?page_id=4609

               
N1496055327 انگشتر فیروزه N1496056479 انگشتر فیروزه N1496056369 انگشتر فیروزه N1496056114 انگشتر فیروزه
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy انگشتر فیروزه 25,000 تومان buy انگشتر فیروزه 25,000 تومان buy انگشتر فیروزه 25,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1496055791 انگشتر فیروزه N1496055683 انگشتر فیروزه N1496055612 انگشتر فیروزه N1335299794 انگشتر فیروزه
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy انگشتر فیروزه 25,000 تومان buy انگشتر فیروزه 25,000 تومان buy انگشتر فیروزه 9,500 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1482616188 انگشتر فیروزه N1482616102 انگشتر فیروزه N1482615975 انگشتر فیروزه N1464118868 انگشتر فیروزه
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy انگشتر فیروزه 28,000 تومان buy انگشتر فیروزه 28,000 تومان buy انگشتر فیروزه 12,900 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1434466130 انگشتر فیروزه N1434465981 انگشتر فیروزه N1472203869 انگشتر فیروزه N1441612290 انگشتر فیروزه
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy انگشتر فیروزه 5,300 تومان buy انگشتر فیروزه 115,000 تومان buy انگشتر فیروزه 90,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1441612009 انگشتر فیروزه N1441611567 انگشتر فیروزه N1440398609 انگشتر فیروزه N1440398422 انگشتر فیروزه
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy انگشتر فیروزه 110,000 تومان buy انگشتر فیروزه 96,000 تومان buy انگشتر فیروزه 96,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1464275942 انگشتر فیروزه N1442477521 انگشتر فیروزه N1441266900 انگشتر فیروزه N1441266725 انگشتر فیروزه
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy انگشتر فیروزه 270,000 تومان buy انگشتر فیروزه 230,000 تومان buy انگشتر فیروزه 185,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1391589434 انگشتر فیروزه N1391588811 انگشتر فیروزه N1391588334 انگشتر فیروزه N1391587797 انگشتر فیروزه
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy انگشتر فیروزه 310,000 تومان buy انگشتر فیروزه 312,000 تومان buy انگشتر فیروزه 530,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1464276099 انگشتر فیروزه N1464276032 انگشتر فیروزه N1441271579 انگشتر فیروزه N1441266321 انگشتر فیروزه
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy انگشتر فیروزه 22,900 تومان buy انگشتر فیروزه 112,000 تومان buy انگشتر فیروزه 280,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1441267249 انگشتر فیروزه N1441267072 انگشتر فیروزه N1460549406 انگشتر فیروزه N1325330824 انگشتر فیروزه
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy انگشتر فیروزه 250,000 تومان buy انگشتر فیروزه 119,900 تومان buy انگشتر فیروزه 11,000 تومان buy انگشتر فیروزه
     
     
               
N1325330791 انگشتر فیروزه      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy انگشتر فیروزه            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code