انگشتر توپاز آبی کد 185

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 01 ژانویه 2017

a3d23 IMG 7223 انگشتر توپاز آبی کد 1857b97b IMG 7222 انگشتر توپاز آبی کد 185

185

انگشتر مردانه توپاز آبی

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : فیلی سیاه قلم – شبکه ای

سازنده رکاب : شایستگان

قیمت : فروش رفته

*******************************************************************

7b97b IMG 6117 انگشتر توپاز آبی کد 1857b97b IMG 6116 انگشتر توپاز آبی کد 185

جنس رکاب : نقره

انگشتر مردانه توپاز آبی

نوع رکاب : فیلی مخراجکاری شده با یاقوت کبود ساخته استاد افراشته

قیمت : فروش رفته

Article source: http://parsjawaher.com/?p=19571

               
N1496055327 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1496056479 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1496056369 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1496056114 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 25,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 25,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 25,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1496055791 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1496055683 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1496055612 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1335299794 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 25,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 25,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 9,500 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1482616188 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1482616102 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1482615975 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1464118868 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 28,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 28,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 12,900 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1434466130 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1434465981 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1472203869 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441612290 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 5,300 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 115,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 90,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1441612009 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441611567 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1440398609 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1440398422 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 110,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 96,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 96,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1464275942 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1442477521 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441266900 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441266725 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 270,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 230,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 185,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1391589434 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1391588811 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1391588334 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1391587797 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 310,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 312,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 530,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1464276099 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1464276032 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441271579 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441266321 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 22,900 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 112,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 280,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1441267249 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1441267072 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1460549406 انگشتر توپاز آبی کد 185 N1325330824 انگشتر توپاز آبی کد 185
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 250,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 119,900 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185 11,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185
     
     
               
N1325330791 انگشتر توپاز آبی کد 185      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy انگشتر توپاز آبی کد 185            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code