كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 30 مارس 2017


كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا … رنگ عقيق چه باشد؟

انگشتر شرف الشمس همان انگشتري عقيق است كه بر آن اسماي متركه نوشته شده است. بنابراين همان خواص و آثار انگشتر عقيق را دارد. در روايت آورده است كه اميرالمؤمنان، انگشتري عقيق را براي حرز و دشمنان و بلاها در دست مي كرد. (حليه المتيقين، فصل سوم، ص 32) در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه انگشتري عقيق در دست كنيد كه مبارك است و اميد هست كه عاقبت صاحبش مقرون به خير و نيكي باشد. (همان)
در روايت ديگري آمده است كه هر كس انگشتر عقيق در دست داشته باشد، حاجتش برآورده است. (همان)
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه انگشتر عقيق موجب ايمني است در سفر. (همان)
در حديث ديگري از آن حضرت نقل شده كه هر كس انگشتري اش عقيق باشد، پريشان نشود و عاقبت كارش نيكو باشد. (همان، ص 34)
استفاده از اين انگشتري ويژه فرد و گروه خاصي نيست، البته بايد حرمت آن را حفظ كرد و از آثار و فوائد آن آگاه بود.
در مورد استفاده از آنها، وضو داشتن لازم نيست و حتي رفتن با آن به دستشوئي به نظر همه مراجع اگر باعث هتك حرمت و بي حرمتي نشود، اشكال ندارد. ولي دست زدن به اسامي متبركه كه روي نگين نقش شده براي هر كدام احكام فقهي خاصي دارد كه به شرح ذيل است: (ر.ك: رساله دانشجوئي، ص 67، پرسش 57)
دليل ثواب انگشتر عقيق و مانند آن عمدتا روايات است. استفاده از انگشتر عقيق در صورتي كه حلقه آن طلا نباشد براي مردان جايز و به حسب رواياتي كه داريم ثواب نيز دارد و باعث زياد شدن ثواب و فضيلت نماز هم مي شود واز باب نمونه از امام صادق (ع ) نقل شده كه هيچ دستي كه براي دعا به سوي خدا بالا مي رود محبوب تر از دستي كه در آن انگشتر عقيق باشد نيست.(وسائل الشيعه , ج 7, ص 144, باب 66)
در روايتي از قول حضرت فاطمه زهرا(ع) از پيامبر خدا(ع) آمده: كسى كه انگشتر عقيق به دست كند، هميشه خير مي بيند.
«عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ(عليها السلام) قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم): مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقيقِ لَمْ يَزَلْ يَرى خَيْرًا»؛(وسائل الشيعه, ج 3 , ابواب احكام الملابس,باب52 حديث2)
ناگفته نماند علاوه بر انسان موجود ات ديگر نيز تسبيح گوي خداوند هستند چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم «و ان من شيء الا يسبح بحمده»؛(اسرا, آيه 44)
در اين ميان برخي موجودات قابليت تسبيح بيشتري دارند. از آن جمله سنگ هاي عقيق و فيروزه به همين جهت همراه داشتن آنها در حقيقت همراهي ذكرگوي هميشگي با ماست و ثوابي نصيب ما مي شود.
مطابق حديث امام رضا عليه السلام عقيق اولين كوهي بود كه به توحيد خداوند و نبوت پيامبر اسلام و وصايت علي عليه السلام اقرار كرده است. (وسائل الشيعه, ج 3 , ابواب احكام الملابس, باب 51 , حديث8 ). استحباب نگين عقيق در انگشتر, هنگام قنوت نماز در اين است كه وقتي انسان دستان خود را براي عرض حاجت در پيشگاه خداوند منان بر مي دارد, خداوند جاحت او را روا خواهد كرد. مطابق حديث امام صادق عليه السلام هيچ كف دستي محبوبتر در نزد خداوند از كف دستي كه بسوي خداوند بلند نشده است در حاليكه مزين به انگشتر عقيق است, نمي باشد. (وسائل الشيعه, ج 4 , ابواب الدعاب 66 , حديث اول) و نيز داشتن انگشتر عقيق موجب برآورده شدن حاجت مي گردد بر اساس روايتي از رسول خدا نقل شده است: من تختم بالعقيق قضيت حوائجه؛(وسائل الشيعه, ابواب احكام الملابس, باب 51 , حديث 3و4)بنابراين داشتن انگشتر عقيق و نيز فيروزه, ياقوت, زمرد مستحب است و سند آن روايات زيادي از ائمه معصومين(ع) است.
فضيلت انواع انگشتر و عطر برگرفته از كتاب حليه المتقين:
امام صادق (ع): انگشتر عقيق در دست كنيد كه مبارك است و صاحب آن عاقبتش به خير و نيكي باشد.
پيامبر (ص) : هر كه انگشتر عقيق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده مي شود.
امام صادق (ع) : انگشتر عقيق باعث ايمني در سفر است .
امام صادق(ع): هر كه انگشتر عقيق در دست داشته باشد پريشان نشود و عاقبت كارش ا لبته نيكو باشد .
پيامبر اكرم (ص): انگشتر عقيق در دست كنيد مادامي كه آدم آن را با خود داشته باشد اندوهي به او نمي رسد.
امام علي (ع): دو ركعت نماز با انگشتر عقيق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد .
علي بن موسي رضا (ع): انگشتر ياقوت در دست كنيد كه پريشاني را برطرف مي كند.
امام موسي كاظم(ع): انگشتر زرد در دست كنيد كه موجب آساني است و درآن هيچ دشواري نباشد .
امام رضا (ع): انگشتر زبر جد در دست داشتن فقر را بتوانگري بدل ميكند و هر كه انگشتري ياقوت زرد در دست كند فقير نشود.
پيامبر (ص) : خداوند عالميان مي فرمايد كه من شرم دارم از دستي كه بسوي من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فيروزه باشد پس او را نا اميد بر گردانم .
امام صادق(ع): هر كه انگشتر فيروزه در دست كند دستش فقير نشود.
امام صادق (ع): بد نمي دانم در دست كردن انگشتر حديد را وقتي كه به ديدن كسي رود كه از او ترسد از اهل شر براي آنكه شر او ساكن مي شود و انگشتر حديد شياطين را دور مي كند و بدرستيكه هر كسي كه انگشتر در در دست كند با نظر كردن به آن خداوند زيارت يا حج يا عمره در نامه عمل او بنويسد كه ثوابش ثواب پيامبران و صالحان باشد .
امام صادق (ع) : حق تعالي زينت و اظهار نعمت را دوست مي دارد و ترك رينت و اظهار بد حالي را دشمن . و دوست مي دارد كه اثر نعمت را در بنده خود بيند به اينكه خود را خوشبو دارد و خانه را نيكو كند.
امام صادق (ع) : نماز كسي كه خوشبو باشد بهتر است از هفتاد نماز كه بي بوي خوش باشد.
پيامبر اكرم (ص): بوي خوش را ترك نكنيد كه ملائكه بوي خوش را مي بويند و در هر روز جمعه البته ترك مكن و هر چه صرف نمايي در بوي خوش اسراف نيست .
امام صادق (ع): هر كه در هر روز بوي خوش بر خود بمالد تا شب عقلش با او باشد .
منقولست كه امام علي (ع) چها رانگشتر در دست مي كردند . انگشتر ياقوت براي شرافت و زينتش . فيروزه براي نصرت و ياريش . حديد براي قوتش و عقيق براي حرز و دفع دشمنان و بلا ها.
منبع : حليه المتقين . علامه مجلسي . انتشارات پيمان . چاپ ششم . 1382 . صفحات 28 تا 32
ثواب انگشتر عقيق استفاده از انگشتر عقيق در صورتي كه حلقه آن طلا نباشد براي مردان جايز و به حسب رواياتي كه داريم ثواب نيز دارد و باعث زياد شدن ثواب و فضيلت نماز هم مي شود واز باب نمونه از امام صادق (ع ) نقل شده كه هيچ دستي كه براي دعا به سوي خدا بالا مي رود محبوب تر از دستي كه در آن انگشتر عقيق باشد نيست , (وسائل الشيعه , ج 7, ص 144, باب 66). در روايتي از قول حضرت فاطمه زهرا(ع) از پيامبر خدا(ع) آمده: كسى كه انگشتر عقيق به دست كند، هميشه خير مي بيند.
عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ(عليها السلام) قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم): مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقيقِ لَمْ يَزَلْ يَرى خَيْرًا.(وسائل الشيعه, ج 3 , ابواب احكام الملابس,باب52 حديث2 ) ناگفته نماند علاوه بر انسان موجود ات ديگر نيز تسبيح گوي خداوند هستند چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم «و ان من شيء الا يسبح بحمده» (اسرا, آيه 44) در اين ميان برخي موجودات قابليت تسبيح بيشتري دارند. از آن جمله سنگ هاي عقيق و فيروزه به همين جهت همراه داشتن آنها در حقيقت همراهي ذكرگوي هميشگي با ماست و ثوابي نصيب ما مي شود.
مطابق حديث امام رضا عليه السلام عقيق اولين كوهي بود كه به توحيد خداوند و نبوت پيامبر اسلام و وصايت علي عليه السلام اقرار كرده است. (وسائل الشيعه, ج 3 , ابواب احكام الملابس, باب 51 , حديث8 ). استحباب نگين عقيق در انگشتر, هنگام قنوت نماز در اين است كه وقتي انسان دستان خود را براي عرض حاجت در پيشگاه خداوند منان بر مي دارد, خداوند جاحت او را روا خواهد كرد.
مطابق حديث امام صادق عليه السلام هيچ كف دستي محبوبتر در نزد خداوند از كف دستي كه بسوي خداوند بلند نشده است در حاليكه مزين به انگشتر عقيق است, نمي باشد. (وسائل الشيعه, ج 4 , ابواب الدعاب 66 , حديث اول) و نيز داشتن انگشتر عقيق موجب برآورده شدن حاجت مي گردد بر اساس روايتي از رسول خدا نقل شده است: من تختم بالعقيق قضيت حوائجه(وسائل الشيعه, ابواب احكام الملابس, باب 51 , حديث 3و4)بنابراين داشتن انگشتر عقيق و نيز فيروزه, ياقوت, زمرد است مستحب است و سند آن روايات زيادي از ائمه معصومين(ع) است.

Article source: http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=120936

               
N1496055327 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1496056479 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1496056369 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1496056114 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 25,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 25,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 25,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1496055791 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1496055683 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1496055612 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1335299794 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 25,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 25,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 9,500 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1482616188 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1482616102 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1482615975 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1464118868 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 28,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 28,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 12,900 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1434466130 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1434465981 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1472203869 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441612290 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 5,300 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 115,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 90,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1441612009 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441611567 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1440398609 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1440398422 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 110,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 96,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 96,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1464275942 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1442477521 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441266900 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441266725 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 270,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 230,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 185,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1391589434 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1391588811 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1391588334 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1391587797 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 310,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 312,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 530,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1464276099 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1464276032 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441271579 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441266321 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 22,900 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 112,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 280,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1441267249 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1441267072 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1460549406 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... N1325330824 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 250,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 119,900 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ... 11,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...
     
     
               
N1325330791 كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy كدام انگشتر از نظر اسلام(شيعه) بهتر است: عقيق، فيروزه يا ...            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code