گیاه درمانی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 24 سپتامبر 2017

 

 

يکصد گياه
(گياه درماني ايراني)
نرويد از زمين هرگز گياهي                 كه بر برگش ننوشتست دوائي

 
در آفرينش موجودات عالم مطمئناً خلقت گياه يك معجزه ي شگرف است همانطوري كه شاعر پارسي سراي ايران نظامي گنجوي فرموده اند در زمين هيچ گياهي آفريده نشده مگر در فطرت آن اثر شفابخشي نهفته باشد . اين سخن پرمعنا پايه ي تمام تحقيقات جهان در مورد گياه درماني است و هر روز كه اثر جديدي از شفابخشي گياهان كشف مي شود ارزش اين بيت زيبا بيشتر مي گردد . خلقت گياه يك معجزه ، رفتار گياه معجزه اي عظيم تر است .

سراسر جهان مملو از دهها هزار گياهي است كه هر كدام مي تواند به تنهايي صدها درد و يا بيماري را درمان كند كه در اين ميان نقش ايران به عنوان مهد طب سنتي جهان در رويش گياهان داروئي بسيار پررنگ و مشهود است . در ايران بيش از 10 هزار گياه داروئي شناسايي شده كه بيش از 3 هزار آن بومي ايران است و از طرفي ايران يكي از بزرگترين مراكز تحقيقات گياه درماني و طب سنتي در طي 2 الي 3 هزار سال اخير بوده كه اين مهم بدست تواناي اطباي شهير و دانشمند ايران همچون بوعلي سينا ، ذكرياي رازي ، جرجاني و ….. محقق شده است كه ثمره اين تلاش خستگي ناپذير در طول هزاران سال كتب معتبر گياه درماني و طب سنتي همچون قانون در طب ، الحاوي ، اعراض الطبيه ، ذخيره خوارزمشاهي ، قربادين كبير ، تحفه ي حكيم ، مخزن الادويه و ……. مي باشد .

اين سرمايه عظيم با گذشت هزاران سال هنوز همچون خورشيدي تابناك در دنيا مي درخشد بطوري كه سازمان بهداشت جهاني در دنياي مدرن امروز با صراحت مي گويد زمان آن رسيده كه مردم بدليل خستگي از طب مدرن به سمت طبي سنتي روي بياورند كه دانشمند شهير ايراني بوعلي سينا بنا نهاده است امروز جهان با سرعتي باور نكردني به سمت استفاده از گياه درماني و روشهاي ديگر طب سنتي پيش مي رود و از طرفي عوارض داروهاي شيميايي مردم سراسر جهان را به ستوه آورده تا جائيكه در بين مردم عام هم سخن از عوارض خطرناك بسياري از داروهاي شيميايي است كه براحتي توسط اطباء مدرن براي مردم تجويز مي شود حال امروز ما در ايران همه آنچه را براي نجات بشريت در طب لازم است داريم ما بايد همچون گذشته كه صدها سال كتب معتبر طب سنتي و گياهان داروئي طب سنتي ايران در كشورهاي معتبر جهان همچون فرانسه منبع درسي دانشگاهي بود و سلامت جهان را تضمين مي كرد بايد دوباره اين سرمايه ي عظيم را احياء كنيم .

ما نيازي به تحقيق و تجربه در استفاده از گياهان داروئي نداريم چون اين كار در طول چند هزار سال توسط اطباء ايران و يوناني انجام شده و گياهاني كه امروز براي درمان در اختيار داريم جزء مجرب ترين گياهاني است كه جان ميليونها انسان را در قرون متمادي نجات داده است شايد يادآوري اين نكته كه انسان ناخواسته در طول هزاران سال در گياه درماني همه آنچه را لازم بوده شجاعانه روي بدن خود تجربه كرده و اثرات معجزه گر آنها را بدست آورده است . از طرف ديگر گياهان داروئي مهربانانه بدون داشتن عارضه اي در طول اين دوران آزمايش و خطا بشر را همراهي نموده اند .

يعني اينكه ما در روزگار جديد كافي است دسترنج بزرگان طب سنتي خود را مورد استفاده قرار دهيم و نيازي به تحقيقات جديد تر در مورد طب سنتي در ايران نداريم هر چند كه انجام تحقيقات براي كشف رموز جديدتر لازم است .

غرض از بيان اين مطالب فوق اين بود كه بگويم ما با مطالعه در دانش غني طب سنتي ايران امروز جسورانه مي خواهيم دنيا را و بشريت را با گياه درماني ايراني نجات دهيم . در اين جهاد بزرگ نيازي به معرفي همه ي هزاران گياه نيست بلكه استفاده از تعدادي از آنها كه بتواند تمام دردها و بيماريها را درمان كرده و مجرب باشند بهتر خواهد بود .

چند سال قبل بعد از مطالعه ي شبانه روزي در طول سالهاي طبابت و درمان بيماران لاعلاج با گياهان داروئي و روشهاي ديگر طب سنتي ايران تأليف كتابي با تعداد محدود گياه كه بتوانند همه بيماريها را درمان كنند در ذهنم شكل گرفت . بعد از تفكر بسيار 100 گياه را در ميان هزاران گياه معجزه گر انتخاب كردم اما بدليل مشغله ي كاري اين كار محقق شد تا اينكه ديدم چند نفر از دوستداران طب سنتي كتابي با عنوان يك گياه معجزه گر نوشته اند . كتابهاي فوق را بدقت مطالعه نمودم مشاهده كردم در عين حاليكه مؤلفين اين كتابها زحمات بي نظيري را براي تأليف به جان خريده اند اما جاي تفكرات خودم را كه برگرفته از طب سنتي ايران بود خالي ديدم كه مطمئناً اگر چنين نبود با قبول مصداق واجب كفائي بودن ، هيچگاه كتابي با عنوان يكصد گياه درمانگر با گياه درماني ايران را تأليف نمي كردم .

اشكال اول اين بود كه بحث مزاج و طبايع كه پايه گياه درماني است را در اين كتابهاي با ارزش خالي ديدم و از طرفي ايراني بودن اين كتابها هم بسيار كمرنگ بود اشكال دوم اين بود كه يكصد گياه معرفي شده مجربات خود مؤلفين نبود به همين دليل من يكصد گياهي را انتخاب نمودم كه بارها از آنها براي شفاي بيمارانم استفاده نموده ام و از مجربات من بودند اشكال مهمتري كه وجود داشت اين بود كه در انتخاب يكصد گياه مؤلفين عزيز به بومي بودن حداكثري آنها توجه نكرده بودند . البته اشكالات ديگري هم وجو داشت كه با مطالعه اين كتاب شما بزرگواران به آنها پي خواهيد برد
 

گياه درماني مدرن مردوداست

( هر کتاب گياه درماني که از مزاج سخن نگويد باطل است )

در ده اخير فشار از پايين در استقبال از طب سنتي ، به حدي رسيده است ، که طراحان مدرنيسم در طب را ، به واکنشي همه جانبه واداشته است ، به طوري که در کتابهاي رفرنس طب مدرن ، صحبت از طب سنتي است ( همانجاها ئي که ما را به تمسخر مي گرفتند ) و اين اعتراف بزرگ ، نشان مي دهد که همشه در جهان پيروزي با مردمي است که خدارا در راس تمام علوم بدانند ، در علم طب نيز ، مردم با خستگي از روشهاي پرعارضه و بي اثر درماني طب مدرن ، به اصل خويش باز گشتند و به سمت طب سنتي آمدند ، بشر مي خواست از ياد ببرد که طبيب واقعي کيست و کجاست ؟ و فکر مي کردند بدن انسان و طبيعت مثل ماشين ، با يک کليد خاموش و روشن مي شود ، و انسان سعي داشت در طب مدرن خدائي کند ، يعني خدارا کنار زده و خود را طبيب واقعي معرفي کند ، و از ياد برده بود که نفس هايش عنايت پروردگار است ، اما فشار از پائين آغاز شد ، و مردم فهميدند که چه کلاهي بر سرشان در طول بيش از يکصد سال رفته است ، هر چند دير به اصل خود بازگشتند ، ولي هر ديري زود است ، و هيچ وقت دير نيست ، مردم مسير خود را ابتدا از بيمارستانهاي مدرن به سمت عطاريهاي با تجربه تغيير دادند ، چون چاره اي جز اين نداشتند ، آرام آرام پزشکان مدرن هم وارد عرصه شدند ، و کتابهاي کهن را از دل کتابخانه هاي بزرگ بيرون کشيدند ، و با ولع ،مطالعه و تحقيق و درمان کردند ، در مدت کوتاهي ، اين نخبگان طب مدرن ، احياگران طب سنتي شدند و مردم ، اين بار هوشمندانه تر، مسير خود را به سمت مطب هاي پزشکان محقق در طب سنتي تغيير دادند ، دنيا مدرن وقتي متوجه شد ، که زنجفيل چند هزار ساله ،  امروز شفابخش تر از گذشته مطرح مي شود ، و ميرود تا سرمايه گذاران استامينوفني را در انبارهاي داروئي حبس کند ، به فکر فرو رفتند ، و چاره را درآن ديدند که گياه را در کنار استامينوفن و به همان شيوه به مردم معرفي کنند و اينطور القا کنند که آي مردمي که از داروهاي ما خسته شده و به سمت گياه رفتيد ، دستورالعمل مصرف گياه هم در دست ما است ، کتابها نوشتند ، کارخانه ها داير کردند ، تا با اين تفکر پول فروش گياه را هم به جيب بزنند ، اما غافل از اينکه مردمي که از طب استامينوفني خسته شده اند ، اين بار به سمت گياه نيامده اند ، بلکه به سمت آفريننده گياه آمده اند ، و اين بار دوست ندارند طراحان مدرنيسم برايشان برنامه درماني بريزند .

اين بار مردم به سمت خدا آمدند ، و خدا گياه را دوباره به آنها معرفي کرد . مردم فهميده اند که گياه مامور الهي است .

و در آفرينش و تجويز گياه رموزي نهفته است که جزء مهمي از اسرار خلقت است .

و پزشکان احياگر طب سنتي اين بار اجازه نمي دهند که سناريوي يکصد سال گذشته اتفاق بيفتد و در يک کلام اجازه نمي دهند مدرن درماني درگياه رواج پيدا کند ، بلکه گياه بايد باروشهاي سنتي به مردم عرضه شود .

حتما مي پرسيد چرا:

1-    گياه از طرف پروردگار مامور است ، چون خداوند به انسان گفته است ( اي انسان من همه چيز را براي تو و تورا براي خودم آفريدم )

2-    گياه داراي مزاج است ، و انسان هم مزاج و طبع دارد ، هر تجويزي که خارج از تئوري مزاجي اعمال شود باطل است و اثر معکوس دارد

3-    گياه داراي ماده موثره است ، اين قبول است ، اما ماده موثره همه گياه نيست ، بلکه گياه زنده و هوشيار است ، و هرچه تازه تر استفاده شود موثر تر است . و تجويز گياه تنها با استفاده از ماده موثره مردود است .چون ماده موثره وقتي در بدن مفيد است که با مزاج فرد سازگار باشد .

4-    هر چه در گياه از نظر صنعتي تغيير ايجاد کنيم ، به همان ميزان اثرش کاهش مي يابد .

5-    ماده موثره يک گياه تنها بخش کوچکي از بدن گياه است ، و قسمتهاي ديگر گياه ، در اکثر مواقع وقتي موثر هستند که در کنار ماده موثره باشند نه اينکه ار هم جدا شده و استفاده شوند

به عنوان مثال ما در طب سنتي پودر سنجد داريم ، اين پودر شامل پوست ، گوشت و دانه سنجد است ، و وقتي باهم به بيمار تجويز مي کنيم اثرش معجزه گر است ، اما اگر ماده موثره گوشت سنجد را بگيريم و تجويز کنيم به هيچ عنوان آن اثر پودر را ندارد

6-     يک نکته مهم که امروز بايد با دقت بيشتري به آن نگاه کرد اين است که ، به دليل افزايش جمعيت و نياز روز افزون جهان به گياهان داروئي ، ما ناگزير شده ايم که در اکثر موارد عصاره گياهان را به صورت صنعتي بگيريم و از اين عصاره داروهاي گياهي درست کنيم ، هر چند اين کار در حال حاضر نياز است ، اما داروئي که با عصاره ، باروش صنعتي استفاده مي شود درصد بسيار کمي از اثر گياه را در درمان بيماريها ، بخصوص زماني که به صورت مزاجي تجويز مي شود دارد . يعني در طول مسير ساخت ، مزاج گياه تغيير کرده و از اصل خود جدا مي شود

7-    ما در جامعه متاسفانه هميشه دو اصطلاح گياه داروئي و داروي گياهي را در يک معنا به کار مي بريم ، که اين يک اشتباه فاحش است ، گياه داروئي يک مفرد ، وتنها است ، اما داروي گياهي مي تواند از دهها گياه ، و با تغييرات مختلف ايجاد شود ، و با جرات مي توانم بيان کنم که اثر گياه داروئي هميشه از داروي گياهي بهتر است ، و اين را در طول 10 سال گياه درماني به طور دقيق تجربه کرده ام ، و حتي پزشکي که بتواند بيمار خود را با گياه داروئي درمان کند ، توانمند تر از پزشکي است که بيمار خود را با داروي گياهي درمان مي کند .

8-    داوري گياهي به چند طريق ساخته مي شود :

         چند گياه به صورت پودر با هم مخلوط مي شوند

         چند گياه بدون پودر شدن با هم ترکيب مي شوند

         چند گياه به طور صنعتي با هم مخلوط شده به صورت داروي گياهي يا مواد آرايشي در مي آيند

         و……….. که هر کدام از اين ترکيبات يک مزيتي دارد

هرچند دراين باب مطالبي بسيار مهمي در ذهنم شکل گرفته است ، اما باز هم بايد گفت :

مدرن درماني درگياه مردود است و بايد گياهان با تئوري مزاجي تجويز شوند

دکتر حسن حاج طالبي

  

گياهان داروئي

 

1-   نام فارسي: استوخدوس

2-   نام علمي : Lavander

3-   نام علمي :  Lavender

4-   خانواده : نعناع

5-   مزاج : گرم و خشك

6-   نامهاي ديگر : لاوندا ، خراما ، خزاما ، آلاله ، آلاله تلخ ، لاوند ، خيري .

7-   خاصيت : گدازنده و لطافت بخش ، تلخ مزه ، زداينده ، قابض

8-   گياه شناسي :

·       گياهي است دائمي با ساقه هاي چهار گوش

·       با برگهاي باريك و نوك تيز روي ساقه

·       گلهاي آبي ، مايل به بنفش

·       قسمت مورد استفاده گل و برگ

·       در اكثر نقاط جهان در سطوح وسيعي كشت مي شود .

·       اسانس استوخدوس مصرف بالائي در صنايع داروسازي و آرايشي بهداشتي دارد .

·       در ايران هم اكثر نقاط كشور كشت مي شود .

9-   تاريخچه :

 1- در طب عاميانه : ضد اسپاسم ، ضد نفخ ، مدر ، تقويت كننده ي عمومي بكار مي رفته .

2- از عصاره ي استوخدوس براي درمان جوش ( آكنه ) و ميگرن استفاده مي شود .

3- در برخي از مناطق اسپانيا به عنوان داروي ضد ديابت استفاده مي شود . (( مهم ))

4- در كشور شيلي براي به جريان انداختن قاعدگي يا افزايش خونريزي چاي آن را ميل مي كردند .

10- جغرافيا :

بومي نواحي مديترانه اي ، فرانسه ، يوگسلاوي ، بلغارستان و اسپانيا در اكثر نقاط ايران كشت مي شود .

11- تركيبات مهم :

الف ) سر شاخه هاي گل دار 3-1 درصد اسانس دارند كه در واريته هاي مختلف آن ممكن است متفاوت باشد .

ب ) اسانس اكثراً حاوي   1- اينالول 35 – 20 %

                               2- ليناليل استات 55 – 30 %

                               3- اوسي من

                               4- كامفر

                               5- كاريوفيلن اكسايد

ج ) تانن 10 – 5 %

د ) كومارين فلاونوئيدها فيتواسترول

12- داروهاي گياهي :      – آرامبخش ها

        تنتور

        كرم

        لوسيون

        روغن ماساژ

        محلول تقويت مو

13 – نكات قابل توجه در مورد استوخدوس :

1- در نقاط مختلف دنيا گونه هاي مختلف استفاده ي داروئي دارد .    لاواندولا لاتيفوليا

     لاواندولا استوچز

        لاواندولا دنتاتا

        لاواندولا  پوبيسنس

2- يك اشتباه : طبق كتاب آقاي دكتر امين در بازار سنتي ايران لاواندولا استوچز نيست بلكه لاواندولا ميتوئيدس است كه از خانواده ي نعناع است كه آرام بخش و برطرف كننده ي درد معده و تب است .

3- جمع آوري گلها بايد در آخرين زمان گلدهي صورت گيرد .

سرشاخه هاي گلدار را بصورت دستجات داخل كاغذ بگذاريد تا پس از خشك شدن داخل كاغذ بريزند .

 4- تنتور استوخدوس در روز 5 ميلي گرم يك يا دو بار در روز براي سردرد و افسردگي

5- افزودن چند قطره اسانس استوخدوس به كرم بابونه براي اگزما مفيد است .

6- اسانس گياهي كه در نقاط مختلف شهري تهران كشت شده آزمايش نموده اند ماده ي     مؤثره ي بيشتري از نقاط ديگر جهان دارد .

استفاده در طب سنتي ايران :

1- مفرح اعصاب و روان                              2- تقويت قواي مغزي و فكري

3- مقوي حافظه و فراموشي                          4- درمان وسواس

5- درمان ماليخوليا                                      6- درمان تشنج

7- مقوي معده                                          8- رفع عفونت بدن

9- ضد انگل                                           10- ضد نفخ و ضد درد روده

11- درمان كاهش اشتها                             12- درمان تهوع و ضعف عمومي

13- درمان طپش قلب عصبي                     14- درمان لرزش ، آسم ، سياه سرفه و لارنژيت

15- ترشحات رحمي را قطع مي كند .           16- فشار خون را كاهش مي دهد .

17 – درمان كم خوابي                              18 – براي سرماخوردگي مفيد است .

19- درمان بواسير                                   20- تنظيم قاعدگي

21- براي درمان نقرس و روماتيسم (ماليدن با جوشانده)     22 – ضد خارش و قارچ                              

23-درمان سرخجه ، مخملك و آبله  24- براي درمان بيماريهاي ريوي با كتيرا مصرف مي شود.

 

        استفاده در طب مدرن :

1- ضد درد                                    2- ضد آلزايمر

3- ضد آريتمي                               4- ضد ميكروب

5- ضد تشنج                                  6- ضد التهاب

7- ضد روماتيسم                             8- ضد عفوني كننده

9- ضد اسپاسم                               10- آلرژي زا

11- ضد ويروس                             12- ضد اضطراب

13- ضد نفخ                                  14- ضد افسردگي

15- ادرار آور                                 16- قاعده آور

17- كاهنده ي قند خون                     18- خواب آور

19- هضم كننده                             20- مقوي اعصاب

 

  

 2- ((آويشن))

 -1نام فارسي : آويشن

 -2نام علمي :  Thymus vulgaris

 –3نام انگليسي : Thyme

-4 خانواده : نعناع

5- مزاج : بسيار گرم و خشك

6- نام هاي ديگر: آويشن شيرازي ، آويشن وحشي ، آويشم ، آويشه ، اولشن ، افشين ، آسن ، آسن بويه ، آس بويه ، آذربه ، اريگانا ، صعترالحميد ، سوسبز ، سي سنبل ، كاكله اوتي

7- خاصيت : قطع كننده و گدازنده ، خون لخته شده را پاره پاره مي كند .

8- گياه شناسي :

·       علفي ، شاخه هاي زياد و چوبي به ارتفاع حدود 30 سانتي متر

·       ساقه داراي برگهاي كوچك زيادي است .

·       قسمت مورد استفاده گياه گل و بويژه برگهاي آن است .

9- تاريخچه :

        اين آويشن نوع كشت شده ي آويشن وحشي يا همان Thymus serpyllum است .

        آويشن وحشي را مادر آويشن مي گويند . شايد بدليل كاربرد آن در درمان دوران يائسگي است .

        به عنوان پادزهر نيش مار و سم جانوران دريائي و عقرب

        روميان آويشن را مي سوزاندند و اعتقاد داشتند كه دود آن عقرب را دور مي كند .

10 – جغرافيا :

بومي جنوب مركز اروپا ، بالكان و قفقاز است . در ايران هم كشت مي شود اماکشت آن در شرق آفريقا ، هند ، تركيه ، مراكش ، آمريكاي شمالي ، اسپانيا رواج دارد.

11- تركيبات مهم :

        مهمترين تركيب آن اسانس گياه است 5/2-1 % برگ

        مهمترين مواد اسانس :         – تيمول 70 -30 % اسانس

     كارواكرول 30- 15% اسانس

           تركيبات ديگر :        – لينالول

–  سيمن

–  تيمن

–  آلفا پي نن

        اين تركيبات و درصد آنها به       – شرايط محل كشت

–  زمان برداشت

–  ساير شرايط جغرافيايي بستگي دارد . 

 

12-  استفاده در طب سنتي ايران :

1- زگيل ها را مي گدازد .

2- ضمادش ورم و جوش بلغمي را درمان مي كند .

3- خوراكي در تقويت رباطها و تاندونها مفيد است .

4- ضمادش درد سياتيك را درمان مي كند و خوراكي براي درد دنده ها مفيد است .

5- كم سوئي را درمان مي كند .

6- سينه و ششها را در خون برآوردن كمك مي كند و مي پالايد . خلط سينه را درمان مي كند و سينه را از رطوبت پاك مي كند .

7- در هضم غذا كمك مي كند ، سوء هاضمه را درمان مي كند ، اشتها را افزايش مي دهد .

8- قاعده آور و ادرار آور است .

9- دفع كرم مي كند .

10- بلغم را بدون عوارض بيرون مي برد .

11- براي تقويت معده بسيار مفيد است .

12- با عسل استفاده شود در       – درمان فلج

     درمان فراموشي

     درمان صرع

     تقويت كليه

     تقويت قواي جنسي مفيد است .

13- پانزده تا بيست و پنج گرم خشك آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد هر روز پنج تا شش فنجان بتدريج ميل كنيد :  – عفونت ريه        – تشنج و تيك   – سرفه هاي پي در پي

 – مشكل كبدي     – سياه سرفه              – عفونت ادرار

 – آسم               – سكسكه                    – سرماخوردگي

 – برونشيت        – قطره قطره ادرار كردن     – سنگ مثانه 

 –  آنژين             – سردرد ناشي از معده     – درد رحم

  – ميگرن            – تقويت قلب                – لكنت زبان

  شادي آور و افزايش درك و هوش           – بادشكن

   – ضد قارچ و ضد انگل                         – درد اعصاب

    خارج كردن جفت و جنين را تسهيل مي كند .

براي درمان كچلي مفيد است .              درمان تبخال

  درمان اضطراب و دلهره                      – درد سياتيك    

  بي خوابي                                      – رفع خستگي

14– جويدن آن باعث درمان بوي بد دهان مي شود .

15– نكته بسيار مهم :

10 گرم از آويشن سبز را چيده به مدت 3 هفته در نيم ليتر الكل طبي خيسانده بعد به اندازه نصف آن آب اضافه كنيد و هر روز قرقره نمائيد ( روزي 3 بار ) ورم لوزه ها را درمان مي كند و نيازي به جراحي نيست .

16– بيماران روماتيسمي در وان حمام كه دم كرده ي آويشن داشته باشد 20 دقيقه استراحت كنند.

17– كمپرس جوشانده رگ به رگ شدگي را درمان مي كند .

18– رشك و شپش را نابود مي كند و پياز مو را تقويت مي كند .

19– گلهاي آويشن : 20 تا 30 گرم آن را در يك ليتر آب جوش دم كرده بعد صاف كنيد و بنوشيد :

1-   نيرو بخش            2- خلط آور         3– قاعده آور            4– ضد درد

5– ضد تشنج            6– عرق آور          7– تقويت معده         8– ضد نفخ

  

    3-  ترنجبين : Alhagi camelorum

                                      


1-      نام علمي : Alhagi – camelorum

2-      نام فارسي : خارشتر

3-      مزاج : سرد و خشک

4-      خانواده : Leguminosae ( لگومينوزا )

5-      گياه شناسي :

        ماده اي شيرين بصورت شبنم روي گياه خارشتر مي نشيند .

        خارهاي بسيار ، گلهاي كوچك ، در نقاط خشك مي رود .

        در اواخر تابستان روي برگها قطرات ترنجبين ظاهر مي شود .

        صبح زود قبل از طلوع آفتاب جمع مي شود .

6-   جغرافيا و تاريخ :

7-   تركيبات : مواد لعابي قند ساكاروز ـ ملزيتور

8-   اثرات درماني :

1– ملين                2– مسهل صفرا          3– درمان تب                 4– درمان درد سينه

5– درمان بيماريهاي عفوني      6– افزايش قواي جنسي           

7– براي درمان بند آمدن ادرار           همراه كره ميل شود .

8– براي درمان قرقر روده               با زيره            

1-  

 نام فارسي : جو

2-    نام علمي : Hordeum coarse

3-    نام انگليسي : Barley

4-    خانواده : (گندم) Gramineae

5-    خاصيت : زداينده ، نفاخ

6-    مزاج : سرد و خشك

7-   جغرافيا و تاريخ :

1مصرف خوراكي و داروئي            عهد عتيق- در اكثر نقاط ايران رشد مي كند .

2– در اكثر فرهنگها به عنوان غذاي اصلي استفاده مي شود يونان          مصارف درماني

3– گلادياتورها براي تقويت قواي بدن

8-    گياه شناسي :

علفي ، يكساله ، ساقه دراز و نازك استوانه اي بند بند تا يك متر مي رسد . برگهاي باريك ، بلند و نوك تيز ، ميوه در انتها داراي دانه هاي متعدد است .

        جو پوست دار براي حيوان و پوست كنده براي انسان

        آب جو از خود جو قوي تر است .

9-    تركيبات شيميايي :         – حاوي فيبري بنام بتا كلوكال است      كاهش كلسترول

        داراي روغن توكوتري انول

        شيرين كننده ها از جمله قند مالت كه ژله اي است = مالتوز زياد دارد .

 

10اثرات درماني :

1-   مقوي                 2– درمان تب سل          3– درمان افزايش کلسترول

4– مفيد براي عروق قلبي 

    5– آش جو هر روز براي مادر         درمان مخملك كودك

6– جوشانده ي جو + عسل       افزايش شير و پر مايه شدن

7– درمان حصبه و تيفوئيد ( طبق نظر پزشك )               8– درمان صفرا   

9– درمان اسهال هاي صفراوي        10 درمان خارش

11– براي اطفال ضد التهاب     

12– ضماد آرد جو       ضدالتهاب و ورم و دمل چركي را سر باز مي كند براي ورم ، پستان ، سينه ، بغل

13– ماساژ آب پخته جو      جرب و خارش

14– درمان اگزما با آب جو جوشانده

15– درمان جوش          16 تورم گلو          17– ضد ترشح شير

18– ضد تب                19– ملين           20– مدر     ادرار آور     (مخالف گرمي ها)

21– خلط آور             22– مقوي معده       23– كاهنده ي قند خون ( درمان ديابت )

24– درمان سرطان روده          25– پيشگيري از سرطان

 

11احتياط و مصلح :

        سرد مزاجان احتياط كنند .

        سنگين و دير هضم است .   نفاخ

مصلح آن : روغن ها و الينون زنيان باديان

 

 

 5- (( ختمي ))   Althea officinalis

1-  

نام علمي : Althea officinalis   

2-   نام انگليسي : Marshmallow

3-   خاصيت : نرمي بخش ، ملين

4-   مزاج : سرد و تر

5-   خانواده : (پنيرك) Malvacea

6-   تاريخ و جغرافيا :

        از دو هزار سال قبل از ريشه ي ختمي براي گلو درد و سرفه ، ناراحتي معده و التيام زخم استفاده مي شود .

        بومي اروپا و غرب آسيا

        ريشه ي گياه از گياهان دو ساله تهيه و به بازار عرضه مي شود .

7-   گياه شناسي :

علفي ، پايا ارتفاع تا 5/1 متر ، پوشيده از كرك با برگهاي پهن ، گلهائي به رنگ سفيد مايل ارغواني                در قسمت انتهائي بصورت 3 تائي ( گلها برنگ مختلف هم هستند )

قسمت مورد استفاده بيشتر گل ، ريشه و برگ  

8-   تركيبات :    – گل و برگ 9- 6 % موسيلاژ دارند ، فلاونوئيد و مقدار بسيار كمي اسانس

        مهمترين تركيب ريشه هم موسيلاژ است كه در فصول مختلف در صد آن متفاوت است در زمستان به حداكثر مي رسد .

        تركيبات ديگر شامل : فلاونوئيدها ، پكتين ، قندها ، آسپاراژين و كمي استرول

 

9-   اثرات مهم ريشه :

1-   ضد سرفه      2– ضد درد     3- ضد باكتري        4– ضد سم       5– ضد التهاب

6– ضد عفوني كننده     7– ضد احتقان            8– ضد كرم             9– ادرار آور

10– خلط آور           11– درمان ديابت       12– محرك سيستم ايمني   

 13– ملين و مسهل

10-     اثرات درماني گل و برگ :

1-   نرم كننده ي گلو         2– خلط آور و ضد سرفه     كه بسيار مفيد است

3-كاهش دهنده التهاب گلو   4– براي نيش حشرات    5– خنك كننده و مدر

6– درمان روماتيسم جهت تسكين             7– درمان بي نظمي عادت ماهيانه

      نسخه نويسي :

اولين قدم      1– تشخيص مزاج فرد

2-    مزاج شهر و فصل

3-   مزاج دارو

4-   توصيه تغذيه

5-   مزاج بيماري

قدم دوم : اصلاح طبع

قدم سوم : داروي اختصاصي   يا منفرد

                                     يا تركيبي

مزاج داروي تركيبي براي تنظيم سردي و گرمي

 

6-  (( بهارنارنج )) Citrus aurantium


1-  

نام انگليسي : Orange

2-   نام عربي : نارنج

3-   خانواده : مركبات

4-   خاصيت : آرام بخش

5-   تاريخ و جغرافيا :

يك گياه داروئي باارزش ابتدا در كشور چين

اولين بار آناماري دنروله      اسانس      بنام نرولي

گيلان و مازندران ايران

6-   گياه شناسي :      – درخت است .

        گلهاي پنج برگي ترد و شكننده سفيد رنگ و معطر

        قسمت مورد استفاده   – گل

        پوست ميوه

        آب نارنج

        گلهاي نارنج          در ايران بهار نارنج

7-   تركيبات مهم :    اسانس    ليناليل استات      نرول        وژرنيول

8-   اثرات مهم :

1-   بهارنارنج  :     – مشكلات عصبي

        مسكن

        كم خوابي

        عطر و ادكلن

2-   پوست نارنج :   * ضد گاستريت    * ضد حساسيت ها   

*هضم كننده      *ضد اسپاسم      * اشتها آور     *محرك معده

3   آب نارنج :

1-   ضد سرطان     2- ضد حساسيت     3- ضد التهاب    4- ضد اكسيدان

5- ضد عفوني كننده   6- ضد اسپاسم   7- ضد نفخ        8- ضد سرفه

9- ضد ويروس      10- ضد زخم داخل    11- محافظ قلب   12- معرق

13– هضم كننده   14- محرك معده      15- محافظ كبد    16- كاهنده TGتري گليسريد

17-كاهش دهنده قند و كلسترول    18- كاهنده فشار خون    19- آرام بخش

20- كاهنده اسيد اوريك    21- افزاينده سيستم ايمني       22- مسهل

   

7- ((گشنيز)) coriandrum sativum

1-  

نام علمي :  coriandrum sativum

2-   نام انگليسي : coriander

3-   خانواده : چتريان umbelliferae

4-   خاصيت : خشک کننده ، آرامبخش

5-   مزاج : سرد و خشك

6-   تركيبات شيميايي1/0 اسانس در ميوه لينالول آلفا پي نن ليمونن

گاما ترپي نن كامفر ژرانيول وژرانيل استات

7-   تاريخ و جغرافيا :   1– بومي شرق مديترانه

2-      مراكش شوروي سابق روماني

8-   اثرات درماني :

1-   مقوي معده      2– ضد اسپاسم    3– ضد نفخ     4– ضد ميكروب و ضد قارچ

5– درمان گاستريت اسهال     6– ضد رفلاكس    

   7– براي خوش بو كردن تنبا كو و عطر هم استفاده مي شود .

8– ضد كرم و كاهش درد مفاصل روماتيسم           طب عاميانه

9-   تقويت قواي جنسي          10ضد ادم           11– ضد سرطان

12– ضد اسپاسم        13– ضد نفخ      14– اشتها آور     15– هضم كننده

16- صفرا آور            17- ادرار آور     18- كاهنده ي قند خون

19- كاهنده ي فشار خون       20- كاهنده ي چربي    21- خلط آور

22- آرام بخش         23- مقوي

 

 

8- (( هليله )) ( هليله كابلي‌ )


1-    

نام علمي :Terminalia  chebula

2-     نام فارسي : هليله ( هليله كابلي )

3-     نام عربي : اهليج كابلي

4-     خانواده : بادام هندي

5-     خاصيت :  صفرابر ، ملين

6-      مزاج : سرد

7-       گياه شناسي :   – درختي است ارتفاع 25 متر ،3 گونه  (اثرات مشابه)        1– امبليكا افي سيناليس

2-       ترميناليا چبولا

3-     ترميناليا بلريكا

                    خشك شود      سياه     مسهل

ابتدا نارس

                    اكسيده         زرد      قابض مقوي معده              

        برگهاي متقارن بيضوي شكل و دراز

        گلها سفيد يا زرد با بوي نا مطبوع بصورت مجتمع در انتهاي شاخه

        ميوه گوشت دار و بيضي

8-        تاريخ و جغرافيا :

        در هند 3000 سال جهت   – درمان بيماريهاي قلب

(هليله = آرجونا )            – هضم غذا

        تبتي ها هليله سياه و زرد را سلطان دار مي نامند .

        در ايران نمي رويد .( 2 درخت در دانشگاه اهواز بوشهر هرمزگان )

9-     تركيبات مهم1– تانن ، آنتراكينون ها ، اسيد چوليك ، رزين ها و روغن ها

2– اسيدهاي آمينه ، فروكتوز ، اسيد سوكسينيك ، بتا سيتوسترول

3– هليله كابلي حاوي تانن ها ، فلاونوئيدها ، استرول ها

10-           اثرات درماني :

بطور کلي:

1-   ضد كرم   2- ضد باكتري   3- ضد ويروس تبخال     4- ضد عفوني كننده

5- ضد اسپاسم   6- ضد تومور    7- ضد ويروس به طور كلي   8- مقوي قلب

9- قابض       10- ضد نفخ       11- ادرار آور          12- هضم كننده

13- خلط آور   14- كاهنده ي كلسترول     15- مقوي معده    16- مسهل

17 تقويت قواي جنسي                      18- ضد چسبندگي پلاكت ها  

 19- كاهش دهنده حركات قلب            20 كاهش دهنده فشار خون

21- ضد ويروس ايدز                           22- خلط آور           

 

 

9- (( پونه ))         

1- نام علمي

: Mentha pulegium

2- خانواده : نعناع

3 نام عربي : حبق

4- خاصيت : تند و تلخ مزه ، نرمي بخش ، قرحه آور ، معرق ، تكه كننده و خشكاننده ، گرم كننده

5- مزاج : بسيار گرم

6-   گياه شناسي :    – علفي

     بوته اي

     خودرو و در دشتها و اطراف جوي آب

     بوي بسيار قوي و نافذي از تمام قسمتهاي گياه

     گلها بصورت مجتمع كنار برگها در بالاي ساقه بنفش رنگ

     گونه هاي مختلفي دارد .

7-   جغرافيا :    – در اكثر نقاط ايران مي رويد .        بوي معطر

        در گيلان    گونه خالواش

                                 سبزي خوراكي

خون را به سوي پوست مي کشد.

مواد را از ژرفاي تن جذب مي کند.

8-   تركيبات :    – 2-1 % اسانس      پولگون

مواد اسانس   – آلفا پي نن       – بتا پي نن    

                  – پارسيمن         – منتون

        ليمونن          – ايزومنتون

        3 اكتانول     – پي پريتون

        پولگون        

       اسيد لوريك

       اسيد ميريسيتك

       اسيد پالمتيك

       پروتئين

       چربي

       سديم

       پتاسيم

       كلسيم

9-   اثرات درماني :

1-   ضد درد        2- ضد چسبندگي پلاكت ها      3- بي حس كننده

4-ضد باكتري     5- ضد سرطان      6- ضد ادم     7- ضد التهاب

8-ضد موتاژن    9- ضد اكسيدان     10- ضد روماتيسم   11- ضد اسپاسم

12- ضد ويروس   13- قابض     14 ضد قارچ       15- ضد نفخ

16-محرك مغز در افسردگي       17- معرق     18- ادرار آور 19-قاعده آور

   20- مسكن         21 – مقوي معده    22- شل كننده ي عضلات

10-   احتياط و عوارض : پولگن

1-    يك قاشق چاي خوري اسانس     باعث سقط جنين ( مرگ زن جوان )

2-   2قاشق چاي خوري                  مرگ مادر 18 ساله

3-    نصف قاشق چاي خوري            تشنج

4-    گونه ايراني كمتر پولگون دارد

*بسياري از خصوصيات پونه در قانون با امروز مطابقت دارد .

 

 

 10 – ((زيره سبز)) Cuminum , Cyminum


1-  

نام انگليسي : Cumin

2-    نام عربي : كمون

3-   نام فارسي: زيره سبز          زيره كرماني = بوعلي سينا

4-    خانواده : چتريان

5-   خاصيت : گرمي بخش ، بادشكن ، باد زدا ، تكه كننده ، خشك كننده ، گدازنده

6-    مزاج : گرم و خشك

7-   گياه شناسي :   – بوته اي و علفي

       گلها بصورت چتر

       ريشه باريك و بلند

       برگهاي باريك و نخي

       ميوه ها دوكي شكل

       بوي معطر

       در ايران بصورت خودرو يا كشت شده

       زيره    – ادويه جات

–  طعم دهنده

– خوشبو كننده

– عطر سازي

– صنايع غذايي

8-   تاريخ و جغرافيا :   – اصلي ترين پودرهاي كاري در محصولات غذايي و تجاري

        در ايران بيشتر خراسان ( سبزوار مشهد سرخس سمنان تهران دامغان )

9-   تركيبات مهم :     – 5 % اسانس مهمترين كومين آلدهيد كه مهمترين جسم اسانس زيره ي

سبز است .

– 22 % چربي

–  اسيدهاي آمينه آزاد

–  فلاونوئيدهاي گلوكوزيدي

–  با آسياب كردن 50 % اسانس كاهش مي يابد .

– نشانه مرغوبيت وجود    – كومين آلدهيد

–  3- پارامنتن 7- آل

10-       ا ثرات درماني :

1- ضد سرطان      2- ضد باكتري     3- سقط كننده    4- ضد درد   

 5- بي حس كننده    6- ضد كرم         7- ضد چسبندگي پلاكتها  

8- ضد سم          9- ضد صفرا        10- ضد باروري     11- ضد التهاب

12- ضد اكسيدان   13- ضد عفوني كننده    14- ضد اسپاسم    15- ضد تومور

16- تقويت قواي جنسي    17- قابض     18- ضد نفخ     19 معرق

20- هضم كننده غذا      21- ادرار آور     22- شير افزا ( گالگاه + زيره رازيانه )

23- استروژني             24- قارچ كش      25- لارو كش   26- تقويت كننده معده

27- تقويت كننده رحم    28- التيام دهنده ي رحم

 

11- ((خارشتر علف ترنجبين))


1-  

نام فارسي : خاربز اشترخار علف ترنجبين

2-   نام علمي : Hedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi

3-   نام عربي : الحاجي

4-   خانواده : Leguminosae

5-   خاصيت : مدر و مسهل

6-   مزاج : گرم و خشك

7-   گياه شناسي :    – درختچه كوچك

        خاردار و كركهاي تيز

        ريشه ي عميق

8-   تاريخ و جغرافيا :   – در جنوب و شرق ايران و اكثر نقاط ايران

        در هندوستان

9-   خواص درماني :

1-براي سينه بسيار مفيد است .

2-   براي روماتيسم برگها مفيد است .

3-   گلها       بواسير

4-   سنگ كليه و مثانه     با مداومت خورده مي شود .

در عربي منّ ها         در انگليسي Manna

به مواد و فرآورده هاي شيريني گفته مي شود كه از برگ و پوست و شاخه ها و حتي در برخي موارد از خارهاي تعدادي از گياهان در شرايط خاصي بيرون مي آيد .

        يا بصورت نيش حشرات            مثل گز انگبين ، گز علفي ، گز خوانسار

        يا بصورت شبنم                         ترنجبين

        يا ايجاد شكاف در ساقه يا تنه گياه

انواع : صمغ كينو     اكاليپتوس

گز علفي       رخت

ترنجبين       خارشتر

گز انگبين      درخت گز

گز خوانسار    از نوعي گون

شيرخشت     زبان گنجشك گياه شيرخشت

بيد خشت     درخت بيد خشت

شكرتيغال      گياه شكرتيغال

صمغ            درخت سدر لبنان

تربانتين          درخت لاريكس

صمغ زيتون       زيتون

سكرالعشر         درخت عشر                          

 

12- (( گزنه = انجره ))1-  

نام علمي : Urtica – dioica

2-    نام انگليسي : Nettle

3-   خانواده : گزنه

4-   خاصيت : جذب كننده قرحه آور گدازنده قوي و سودمند     سبكي

5-   مزاج : گرم وخشك                                                           اخلمد

6-   گياه شناسي :   – علفي

–  چند ساله

–  ريشه خزنده      دائماً در حال ازدياد

–  قسمت مورد استفاده برگ تازه يا خشك شده و ريشه

– ساقه چهار گوش پوشيده از تار برگهاي بيضوي گلها سبز روشن

7-   تاريخ و جغرافيا :    1– شهرت سوزش آوري دارد .

2-   در اكثر نقاط جهان به عنوان علف هرز وجود دارد .

3-   شرق آلمان شوروي بلغارستان و يوگسلاوي

4-   در اكثر نقاط ايران بخصوص شمال

8-   تركيبات مهم :         – فلاونوئيدها     – كامفرول

 كورستين

        ويتامين ها C ، B ،    K    

          مواد معدني بخصوص نيتراتها

          گلوكوكينين       ضد ديابت

          پرزهاي برگ (تريكومها)     – هيستامين

     سروتونين

– كولين

        كلرفيل

        كاروتن در ساقه

9-   اثرات مهم :

1-ادرار آور     كاهش وزن          2- كاهش فشار خون      اثر قابل توجه

3-مسكن درد        4- درمان روماتيسم       5- درمان ديابت

   6- ضد شوره سر و موهاي چرب معروف است .     7- خلط آور

8-ضد اسپاسم       9- ضد آسم     10- درمان جوش چركي    ضماد

11-درمان توده سرطاني     12- خاكستر ونمك       درمان زخمهاي مختلف و سرطاني

13-درمان خون دماغ       14- ضماد تخم   – دندان كشيدن را آسان مي كند .

        لنفادنوپاتي را درمان مي كند .

        دمل ها را باز مي كند .

15- خلط ها را دفع و سينه را صاف مي كند ( تخمش قوي تر است )

16- درمان برونشيت     17- سردرد  

 18- افزايش ميل جنسي با تخم گز + پياز و تخم مرغ

19- براي نازائي رحم را براي پذيرش مني آماده مي كند .

20- خوردن تخم گزنه قاعده آور و تخليه رحم

21- روغن گزنه      مسهل

22- شياف گزنه + عسل         خلط هاي بد را خارج مي كند .

 

13- (( ليمو ترش ))


1-  

نام علمي : Citrus limon

2-    نام انگليسي : Lime Tree

3-   نام عربي : ليمو

4-    خانواده : مركبات

5-   خاصيت : مدر قابض و معرق

6-   مزاج : سرد و خشك

7-   گياه شناسي :       – درختچه سبز 6 متري

        شاخه خاردار

        برگ سبز مايل به زرد

        ميوه ي كوچك تخم مرغي سبز مايل به زرد يا زرد

8-   تاريخ و جغرافيا :   – بومي آسياي جنوب شرقي ، هند و جنوب چين

        شبيه ترنج

        در اولين قرن بعد از ميلاد در آثار هنري روم

        دريانوردان     روزانه آبليمو   درمان كمبود ويتامين C

        قانون كشور انگليس   حمل ليمو با كشتي     اسكوربوت         كمبود ويتامين C

        آمريكا قبل از مكزيك و ايتاليا مهمترين محل كشت ليمو

        در ايران هم رشد مي كند .

9-   تركيبات مهم :      – قندها ، پلي ساكاريدها اسيدهاي آلي چربي ها ويتامين ها

و مواد معدني

        فلاونوئيدها ليمونونيدها و اسانس

        اسيد سيتريك مهمترين اسيد ليمو

        منبغ غني پتاسيم

        ويتامين C  ، 40 -50 ميلي گرم در 100 گرم

10-    اثرات مهم :   

1-   جلوگيري از خونريزي لثه ها    ويتامين C

2-   جلوگيري از عفونتها

3-   ضداكسيدان

4-   ضد سرطان      خنثي كردن    نيتروز آمين ها

5-   كاهش كلسترول     بدليل    پكتين

6-   پكتين در جلوگيري از اسهال و استفراغ

7-   بيوفلاونوئيدهاي آن    – كاهش خاصيت شكنندگي مويرگها

        درمان تصلب شرائين

        جلوگيري از واريس

        خونريزي لثه ها

8-   ضد ميكروب خيلي خوب ( آنفولانزا تب سرماخوردگي )

9-   خاصيت مقوي پانكراس و كبد دارد .

10-        درمان پيوره زخم گلو

11-        آب ليمو + گلسيرين    به نسبت 1 به 10     نرم كردن پوست بسيار مفيد

آكنه – آفتاب زدگي

12-        در رفع عطش ( اهواز جبهه) شربت آبليمو

13-        براي روماتيسمي ها

14-        ضد سم ترياك

15-        ضد سم سموم

16-        ضد ورم

17-        ضد تب

18-        ادرار آور

 

14- (( زعفران ))

1-     

نام فارسي : ــــ

2-       نام عربي : زعفران

3-      نام علمي : Crocus satirus

4-      نام انگليسي : Saffron

5-      مزاج : گرم و خشك

6-      خانواده : زنبق

7-      خاصيت : قابض گدازنده پزاننده چسبنده بازكننده

8-      گياه شناسي : 1- گياهي كوچك

2-    چند ساله

3-   پياز دار

4-    گلهاي زيبا 6 برگي بنفش رنگ با واريته ها به رنگ گل يا ارغواني

9- جغرافيا و تاريخچه : – به عنوان طعم دهنده مسكن خلط آور محرك جنسي

        از قديم كشت مي شده

        بومي جنوب آسيا و جنوب اروپا

        شمال شرق ايران    – خراسان ( قائنات ، بيرجند ، گناباد )

        يزد ، كرمان ، گيلان ، مازندران

        در اطراف كرج و قم

10 – تركيبات شيميايي :     1- اسانس روغني فرار

2- سافرانين

3- سافرانول

4- بتا گاما كاروتن

5- خاكستر

6- آب

نكات مهم : 1- همه مي شناسند .

2- بهترين آن    تر و تازه خوشرنگ بوي تند و خوش

3- حرارت اش از قبوضيت بيشتر است .

11- اثرات درماني :

1- مسكن        2- آرام بخش        3- مدر           4- غني كردن خون   

 5- تسهيل کننده جريان خون             6- دردهاي عصبي معده      7- درمان تشنج

8- سرفه هاي تشنجي و هيتري        9- دفع اخلاط بلغمي و دستگاه عصبي

10- تقويت قلب         11- خنده آور نشاط بخش       12- درمان آبسه و هماتوم

13- خرد كردن سنگ كليه      14- مقوي بدن      15- مقوي ريه     16- نيرو بخش

17- تقويت حواس و مغز       18- درمان درد كمر كه از قاعدگي باشد .  

19- تنظيم قاعدگي ، قاعده آور       20- زايمان را آسان مي كند .

21- درمان سردرد      22- براي ورم كيسه صفرا     23- درمان لك صورت    با نشاسته

24- براي بچه هائي كه دندان در مي آورند      با عسل و گلسيرين

25- افزايش ديد      26- درمان ورم ملتحمه چشم      27- شياف براي درد رحم و مقعد

28- درمان نازائي    جوزبويا      29- بوي آن آرام بخش و خواب آور و درمان ضعف بويايي

احتياط : گرم مزاجان حامله كليه

مصلح : انيسون سكنجبين

 

15- (( كتان ))   – الياف

       

بذر

        گل

1- نام فارسي : كتان

2- نام علمي : Linum usitatissimum

3- نام انگليسي : لينوم اوسيتا تيسيموم

4- خاصيت : رساننده زداينده باد آور قابض

5- مزاج : گرم ( بذر ) و معتدل يا خشك يا سرد و خشك ( الياف )

6- جغرافيا و تاريخ :    1- 10 هزار سال     منبع الياف در بافندگي و پوشاك

2-اولين گياه كه       بشر تشخيص داد غيرخوراكي مي توان استفاده كرد

3-قديمي ترين گياهان    آمريكاي جنوبي هند كانادا مراكش آرژانتين تركيه . مهمترين مركز تهيه روغن انگليس

7- تركيبات بذر :    1- 3 تا 6 % موسيلاژ

2- 25 % پروتئين

3- استرول هاي گياهي      – كامسپترول

        استيگماسترول

        آونسترول

4- 5 /1 % گلوكوزيدهاي سيانوژنيك

5- روغن كتان    اسيد چرب اشباع نشده    1- لينولئيك   هر قاشق

2240 ميلي گرم امگا 3

2- لينولينيك

3- اولئيك     هر قاشق

252 ميلي گرم امگا3

پس روغن كتان   1- منبع غني اسيدهاي چرب ضروري

2- منبع غني امگا3

3- مهمترين مواد هضم چربيها مثل فيتو استرولها

6-يكي از منابع مهم    آلفالينولينيك اسيد    هر قاشق 7700 امگا3

7- امگا3

8- اثرات درماني بذر كتان :

1- نرم كننده سينه    2- درمان دردهاي روده    3- ادرار آور     4- افزايش ترشح شير

5- معرق        6- قاعده آور        7- درمان زخم كليه و مثانه   8- درمان سوزاك

9- درمان تورم كليه ( پيلونفريت )     10- درمان شاش بند      11- درمان اسهال

12- درمان خونريزي رحم          13- درمان سرفه هاي رطوبتي

14- افزايش ميل جنسي با عسل و فلفل     15- لعاب آن     درمان التهاب چشم

16- تسكين درد مفاصل ، سياتيك و نقرس    ضماد آرد آن با تخم اسفرزه

17- ضماد آن براي رفع التهاب پوست و درمان زخمها

18- تنقيه جوشانده       تخليه روده از سموم

19- شستن داخل جوشانده      براي عفونت رحم

20- كاهش چربي  

 21- زرده ي تخم مرغ هائي كه كتان مي خورند    آلفالينولينيك اسيد بالا و كلسترول پايين دارند .

22- پيشگيري از انسداد عروق كرونر قلب

23- نان حاوي بذر كتان (3 ماه )    كاهش كلسترول      كاهش چسبندگي پلاكت

ضد تجمع پلاكت

24- جلوگيري از سرطان پستان       25- مسهل قوي است    26- كاهش غلظت خون

27- ضد درد         28- ضد التهاب     29- ضد استروژن        30- ضد قارچ

31- ضد اكسيدان    32- ضد سرفه       33- ضد آلرژي       34- مقوي قلب

35- ملين             36- هضم كننده       37- خلط آور         38- كاهنده قند خون

احتياط : 1- ليناماراز     اسيد سيانيدريك    خنثي كردن اسيد سيانيدريك     اسيد معده

    رود اناز

2- مصرف روزانه 150 تا 300 گرم مشكلي ندارد .

 

16 – ((انجير ))


1- نام فارسي : انجير

2- نام علمي : Ficus . Carica

3- نام انگليسي :fig

4– خاصيت :بسيار زداينده ، رساننده ، گدازنده

5- مزاج : گرم تر

6- جغرافيا و تاريخ : انجير از مشرق زمين برخاسته و قرنهاست در نواحي مديترانه كاشته مي

شود .

در قسمتهاي مختلف ايران بخصوص شمال ايران مي رويد .

7- تركيبات :  آب 23 گرم ، پروتئين 3/4 گرم ، چربي 3/1 گرم ، هيدارتهاي كربن 69 گرم ، كلسيم ، فسفر ، آهن ، سديم ، پتاسيم ، تيامين ، رايبوفلاوين ، نياسين ، قند ، نشاسته ، سلولز ، آنزيم ، آهك ، مواد ازته ، منگنز ، برم ، پروتئوز ، پروتئاز ، فيسين ، خاكستر ، ليپاز ، كراوين ، كاروتن ، آمينو اسيد ، ماليك اسيد ، بوريك اسيد ، سروتي نيك اسيد ، سيتريك اسيد

8- اثرات درماني

1- باز كردن عروق قلبي    2- مقوي قلب   3- توليد خون تميز   4- افزايش جريان خون

5- مغزّ ي        6- مقوي      7- تقويت قواي جنسي         8- درمان سوء هاضمه

9- درمان وسواس      10- درمان صرع        11- درمان جنون      12- درمان سرفه رطوبتي

13- مقوي ريه         14- درمان يبوست      15- روشن كننده پوست     16- ضد لك

17- قهوه انجير      – سياه سرفه              18- درمان لاغري        19- درمان بواسير

        سينه پهلو                  20- با شنبليله      – درمان خشونت سينه

        ذات الريه حاد                                   – درمان درد سينه

        برونشيت مزمن                                  – درمان سرفه

21- درمان ورم پروستات   22- سوخته آن   ضماد روي سر  موهاي سفيد را مشكي مي كند

23- با عسل     درمان لك و پيس و كبودي دور چشم

24- خشك آن را بسائيد + گلسيرين براي شستشوي دهان       دندانها را سفيد مي كند .

25- درمان دمل چركي        سرباز مي كند .

26- درمان ورم طحال     خيساندن روي سركه

 

انجير كال :

1-  كوبيده با آب جوشانده ي پوست سبز گردو خميركنيد و شياف كنيد براي درمان بواسير مفيد است .

برگ درخت انجير :

1- درمان سرفه     2- درمان بواسير

شاخه درخت انجير :

1- ادرار آور قوي        جوشانده              2- درمان آنژين        جوشانده

3- درمان اسهال خوني و ساده

شيره ي درخت انجير :

1- درمان درد دندان

2- عصب كشي با تزريق در پاي دندان

3- هر روز 3 بار بماليد درمان     – زگيل

        ميخچه

        كك و مك

        خال گوشتي

4- درمان بواسير         ماليدن روي بواسير

انواع انجير :

1- انجير بربري    2- انجير زميني      3- ميوه ي انجير زميني    4- شكوفه انجير زميني

5- شيرابه انجير زميني    6- درختچه انجير چسب    7- شيرابه انجير چسب

8- ميوه انجير چسب     9- برگ انجير چسب      10- ريشه انجير چسب

11- درخت انجير بنگال     12- شيرابه انجير بنگال      13- برگ درخت انجير بنگال

14- پوست درخت انجير بنگال      15- ريشه درخت انجير بنگال

 

 

17- ((انار))1- نام فارسي : انار

2- نام عربي : رمان

3- نام علمي : Punica granatuml .

4- نام انگليسي : Pomegrenate

5- خانواده : granataceae

6خاصيت : زداينده و گيرنده ، صفرا بر ، جريان زائده ها را به درون راه نمي دهد .

7- مزاج :   شيرين : سرد و تر

              انار ترش : سرد و خشك

8- گياه شناسي : همه مي شناسيم .

9- جغرافيا :   مشهور است كه از سرزمين ايران برخاسته است .

                در شمال آفريقا ، جنوب اروپا و اسپانيا

10- تركيبات :      1- 82 گرم آب           2- 5/0 گرم پروتئين      3- 3/0 گرم چربي

در هر 100 گرم     4- 16 گرم هيدرات كربن     5- 3 ميلي گرم كلسيم 

پولپ قرمز اطراف   6- ريبو فلاوين 03/0 ميلي گرم    7- نياسين 03/0 ميلي گرم

دانه             8- فسفر 8 ميلي گرم     9- آهن 3/0 ميلي گرم    10- سديم 3 ميلي گرم

11- پتاسيم 259 ميلي گرم     12- تيامين 03/0 ميلي گرم

     ويتامينها : B6 B3,  , B2 , B1 و     Cفراوان است .

 

استفاده در طب سنتي ايران :

1- آب انار براي صاف كردن صدا و روشني صورت قابض مقوي كبد

2- آب انار شيرين مقوي قلب ، درمان يرقان

3- تصفيه خون   4- درمان سرفه ي گرم   5- مدر   6- در گرم مزاجان باعث افزايش نعوظ

7- آب انار با شكر مسهل صفرا و مقوي معده براي تب هاي صفراوي و انگل مفيد است .

8- درمان ويار زن حامله با آب انار و شكر       9- برطرف كننده زردي صورت و خماري

10- آب انار ترش در چشم بچكانيد رنگ زرد چشم را از بين مي برد .

11- ضد استفراغ : انار ترش + انار شيرين با پيه داخل كوبيده    با قند جوشانده   آب آن

12- غرغره ي دهان با آب انار ( درمان زخمهاي دهان )

13- براي درمان كري گوش ( آب انار با زهره ي گاو )

13- درمان زخم سفليس

14- درمان جوش و خارش   آب آنار ترش را در ظرف مسي قرمز بجوشانيد و به بدن بماليد .

15- داخل انار روغن بادام شيرين يا روغن بنفشه      درد سينه و سرفه مزمن خشك

16- داخل انار       روغن گل سرخ    روي آتش      چند قطره در گوش    درمان درد گوش

نكته : انار زياد نخوريد .

مصلح : مصطكي و زنجفيل

انار سياه :   درمان سرفه روزي يك عدد ميل شود .

رب انار :

1- جوش و زخم دهان     2- با عسل     زخم داخل بيني و رفع سودا

3- اول اصلاح طبع و پاكسازي بعد رب انار در چشم كشيده شود بينائي را تقويت و زخم گوشه چشم را درمان مي كند .

هسته انار :

1- درمان اسهال       2- ضماد آن      رفع خارش و اگزما

پيه داخل انار :

ضماد     ترك پاشنه و كفش زدگي

پوسته انار : – سرد و خشك          – تانن و اسيدهاي آلي

خاصيت :     1- قابض مقوي      2- درمان اسهال از مسوميت     3- درمان اسهال خوني

4- تصفيه خون         5- كاهنده ي قند ادرار       6- درمان انگل روده

7- از خونريزي ها جلوگيري مي كند مخصوصاً خونريزي رحم

8- تقويت لثه       غرغره كنيد.

9- جلوگيري از خونريزي بعد از كشيدن دندان 

   10- درمان آبسه دندان ( سكه درست كنيد )     11- پودر آن درمان زخم

12- درمان بواسير        13- درمان عفونت رحم   14- درمان هيپرمنوره

پوست درخت انار :

تركيبات شيميايي : تانن الكالوئيد بتوليك اسيد اورسوليك اسيد

1- قابض در قاعدگي     2- ضد كرم معده و كرم كدو     3- درمان زخم گلو 

4- درمان خونريزي بيني

ريشه انار :

تركيبات شيميايي : تانن   – طعم نامطبوع دارد .

1- با شيرين بيان     درمان قارچ معده      

2- تقويت لثه       درمان خونريزي لثه و درد دندان

3- قطع خونريزي بواسير و درمان بواسير

4- درمان كرم

پوست ريشه درخت انار

 1- قابض و مقوي     2- كاهنده ي قند ادرار    

3- تصفيه خون   4- كاهش خونريزي رحم      5- ضد انگل ( كرم كدو )

كلاهك انار :

1- درمان بواسير     جوشانده     2- مزمزه      درمان درد دندان

 

گل انار :

تركيب شيميايي : اسيدهاي آلي و تانن

1- قابض     2- درمان پيوره و زخم دهان و خونريزي لثه    جوشانده   

3- درمان استفراغ با برگ مو    ضماد

4- درمان ترك خوردگي پا و كفش زدگي

5- آب جوشانده      درمان بواسير و ترشحات رحم

6- استعمال خارجي با گلاب        – درمان ورم چشم  

     – با بارهنگ زخم آلت

 

 18- (( صبر زرد ))

1-  

نام فارسي : صبر زرد

2-   نام علمي : Aloe vera                داروخانه اي در يك گياه

3-   نام انگليسي : Aloe

4-   نام هاي ديگر : صبر سياه ، صبارا ، صبر سقوطري ، چادُروا ، اوورا ، اوزا ، حزينه ، آلوئيس

5-    مزاج : گرم و خشك

6-   خاصيت : گيرنده ، خشكاننده ي بدن ، خواب آور ، كمي قابض ، مسهل قوي

7-   خانواده : Liliaceae   (كلشيك )

8-   گياه شناسي :

1-   علفي

2-   چند ساله با برگهاي ضخيم ، گوشتي و دراز كه حاشيه برگها تيغ دار است .

3-   در انتهاي ساقه گلهاي زيبائي بصورت خوشه اي

4-   قسمت مورد استفاده شيرابه بدست آمده از برگ است .

9-   تاريخچه :

1-   بر روي معابد مصر كنده كاري شده است .

2-   گياه جاودانگي نام گرفته .

3-   در كتاب The Egyptian Book of Remedies ( 1500 سال قبل از ميلاد از كاربرد صبر زرد در درمان عفونتها پوست ملين )

10-  جغرافيا :

1-   بومي آفريقا

2-   آمريكا و هندوستان و ونزولا

3-   در انگليس ، آمريكا و اروپا از شيرابه   – توليدات صنعتي 

        داروئي

        آرايشي

        بهداشتي

        خوراكي

11-تركيبات مهم :   – آلوئين هاي A و B به ميزان 40 25 درصد (مشتقات هيدروكسي

            آنتراسن)

        آلوئه رزين A  و B و C ( مشتقات كرومون )

        قندها (گلوكز ، مانوز و سلولز )

12-  استفاده در طب سنتي ايران :

1-   مسهل بسيار قوي بهترين و سالم ترين مسهل است .

2-   تقويت كننده ي حواس پنجگانه

3-   خواب آور         4- تصفيه كننده خون     5- مقوي معده     6- درمان سوء هاضمه

7- قاعده آور قوي     8- بازكننده ي انسداد كبد    9- درمان صرع   10- درمان سرفه

11- درمان ماليخوليا اگر با مصطكي خورده شود . 

12- با هوفاريقون        تنگي نفس و درد مفاصل

13- چهار گرم آن با آب سرد روزي 3 بار درمان يرقان

14- با گل سرخ و مصطكي كوبيده و خورده شود درمان انگل و كرم گوارشي .

15- با شير ميل شود      كاهش درد كليه

16- درد و خارش چشم       17- اشتهاي كاذب را از بين مي برد .

18- درمان التهاب زبان كوچك كه بدليل ترش كردن باشد .

19-كم خوردن مسهل ( يك درهم ) زياد خوردن تنقيه ( 3 درهم )

20- سودا را بيرون مي كند .     21- داروي ماليخولياست.       22- هوش را زياد مي كند.

23- فرح بخش است .             24- با عسل ميل شود        دفع بلغم و صفرا

25- دراستعمال خارجي 

– التيام زخمها بخصوص در اطراف بيني ، دهان و آلت تناسلي (بهجت)

– جراحات

– كاهش ورم

26- اگر با حنا خمير شود و به كف پاها ماليده شود      كاهش فشار خون

27- با نفت سياه مخلوط كرده        بماليد         مسكن مفاصل

28- براي در آوردن حشره در گوش

29- پرولاپس ركتوم        با كوهان شتر شياف شود .

30- ماليدن به سر          رفع تاسي و جلوگيري از ريزش مو

13- استفاده در طب مدرن :    ( اعتراف به اينكه متخصص پوست است )

( ام الامراض را به سرعت درمان مي كند )

1- مسهل قوي      2- ضد ورم     3- ضد زخم      التيام بخش    4- ضد آفتاب وسوختگي

5- سوختگي حاصل از اشعه      6- درمان سوريازيس      ژل آلوئه را

7- ژل خوراكي براي درمان زخم معده و ايدز   

 8- ژل خوراكي براي آسم به مدت 6 ماه بسيار مفيد است .

9- درمان ديابت       10- بصورت وسيع براي آرايش و بهداشت در دنيا

11- ضد سرطان        12- ضد قارچ       13- ضد ويروس      14- كاهش فشار خون

15- قاعده آور          16- مقوي كبد و معده    17- مرطوب كننده مناسب

18- براي تناسب اندام و زيبائي در آمريكا          19- پژوهشي در آمريكا درمان لوسمي

20- عفونت پوست ، پيشگيري و درمان       21- درمان روماتيسم     22- درمان بواسير

23- قارچ تناسلي خانمها        24- ضد كرم      25- ضد ميكروب

14- طريقه مصرف :

1- قرص 2/0 1/0 گرم ژل يا 1/0- 05/0 عصاره هر شب

2- كپسول      3- ژل    4- صمغ   

*حتماً تازه استفاده شود . داروهاي گياهي كه در انبارها است      به هيچ وجه اثر ژل را ندارد.

طب سنتي : يك نخود در روز

15-        عوارض :      در طب مدرن ؟؟؟!!

1-   برهم خوردن آب و الكتروليت در اثر زياد مصرف كردن

2-   سقط جنين      3- زايمان زود رس     4- اسهال خوني    5- مشكل كليه

 

16-        موارد منع مصرف :

1-   در زمان تهوع و استفراغ       2- دردهاي شكمي   

3-خونريزي از مقعد                4- ضعف شديد

17-           نكات قابل توجه :

1-   بيش از 300 گونه دارد كه بهترين آن Aloe vera  است .

2-   منبع جغرافيائي قطعي ندارد اما حدس زده مي شود مصر باشد .

3-   در هر آشپزخانه يك گلدان       درمان زخمها و بريدگي ها ( يك پانسمان خوب ) و از ايجاد عفونت جلوگيري مي كند .

(( سير )) Garrlic

1-   نام فارسي : سير

2-    نام علمي : Allium sativum

3-    نام انگليسي :  Garlic

4-    خانواده : لاله ( Lilliaceae )

5-   مزاج : گرم و خشك

6-   نامهاي ديگر : ثوم ، ثوميه ، گلسرخ بد بو

7-   خاصيت : ملين ، بسيار بادشكن ، قرحه آور پوست ، محرك ، معرق ، تونيك .

8-   گياه شناسي : چند ساله ، علفي ، قسمت مورد استفاده بيشتر كپه ، كومه ، بولب ( پياز ) زيرزميني آن است . هر يك از 5 تا 10 قطعه حبه سير متورم مي باشد . كليه قسمتهاي سير بوي مواد گوگردي آن را مي دهد .

9-   تاريخچه : آليوم از واژه ي سلتيكي Celtic گرفته شده به معناي سوزش آور و برافروخته است . در مصر باستان ارزش بسياري داشت و در كتيبه اهرام ثلاثه موجود است در ايران از هزاران سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است .

10- جغرافيا : بومي آسيا است ، در نقاط مختلف جهان كشت مي شود . يكي از كشورهاي توليد كننده مهم آن در جهان چين است . در بيشتر نقاط ايران رشد مي كند .

11-     نكات جالب :

1-   در قديم به عنوان ترياق فقرا نام برده شده .

2-    در كتب قديم از سير به عنوان نيرو زا و شفا بخش نام برده اند .

3-   در مصر به ورزشكاران و قهرمانان قبل از مسابقه سير مي دادند .

و برده هاي اهرام از سير تغذيه مي كردند .

4-   در ايران باستان ( زمان ساسانيان مراسمي به نام (( جشن سير سور )) در 14 دي ماه در اين مراسم مردم گوشت و سبزيجات را با سير طبخ نموده و با آن در مراسم جشن از ميهمانان پذيرايي مي كردند اعتقاد مردم بر اين بوده كه سير در پيشگيري و درمان بيماريها مؤثر بوده است .

5-   ارسطو      سير انرژي زا و شفا بخش

6-    چين       سير درمان افزايش فشار خون

7-   هند       ضد عفوني كننده زخمهاي عميق

8-   در زمان ناپلئون     از خاصيت ضد لختگي سير براي درمان ترومبوآمبولي پاي اسب

9-   آلبرت شواتيزر       سير درمان اسهال هاي آميبي

10-      بوعلي سينا        سير را اكسير حيات ناميده اند .

11-     نظامي گنجوي      سير در درمان بوي بد دهان مؤثر است .

12-     در سال 1858 لوئي پاستور     خاصيت ضد ميكروبي سير را مورد توجه قرار داده است .

13-     مادام كوري در سال 1898 براي پيشگيري از صدمات راديواكتيو به ويژه اشعه گاما به شاگردانش توصيه مي كرد سير مصرف كنند .

14-     در جنگ جهاني دوم از سير به عنوان ماده ضدعفوني كننده درجلوگيري از گانگرن اعضا استفاده شده است .

15-     براي كشت بصورت كاشت غده انجام مي شود .

16-     در پاييز و در مناطق سردتر در بهمن ماه ( زمستان ) و در نقاط بسيار سرد اوايل فروردين كشت مي شود و برداشت در خرداد ، مرداد و شهريور است .

17-     پس از برداشت چند روز در آفتاب مي گذارند تا خشك شود .

18-     سير ايران بيشتر در همدان است كه سير سفيد بوده و 98% صادرات را تشكيل مي دهد .

19-     سير صورتي در شمال رشد مي كند و نسبت به سرما و رطوبت مقاوم است .

12- تركيبات مهم :

1- مواد ارگانوسولفوره ( گوگردي ) ( 4/1 % وزن سير )

مهمترين آنها     – آليئين

        S  پروپيل L

        سيستئين سولفوكسايد

        S ميتل و گاما گلوتاميل سيستئين سولفوكسايد

                          آنزيم آلي ايناز

2- Alliin  ( آلي اين )     خرد شدن    Allicin( ماده ي بد بوي سير ) – آليل ميتل

سولفيد

        دي سولفيد

        دي آليل سولفيد

نكته : 1- اين يك ماده مؤثره است كه باعث خاصيت درماني سير است .

1-   در اثر پودر كردن سير 40% آلي اين كاهش مي يابد .

2-   سير ترشي كهنه فاقد Allicin است فقط اثر ضد سرطان دارد .      مهم

3- آجوئين     ضد پلاكت در پيشگيري آترواسكلروز ، ترومبوز عروق كرونر و استروك مغزي

4- سير تازه حاوي حداكثري Allicin است در سير خشك شده مقداري Alliin و Allinase بطور پايدار باقي مي مانند كه در اثر تماس با آب و جذب رطوبت به   Allicin تبديل مي شوند .

 5-پودر سير كه در روغن سويا حل شده باشد آجوئين بيشتري دارد .( قابل توجه بيماران انسداد عروق كرونر )

6-اثر ضد سرطان     – افزايش سيستم ايمني

        مهار كارسينوژنز

7-ساير تركيبات :    – 65% آب        – 28% كربوهيدارت ( فروكتوز)    – 2% پروتئين

– 5/1 % فيبر       – 2/1 % آمينواسيد هاي آزاد ( آرژينين )

– 5/1% چربي        – 1/1 -3/0 % ساپونين و استرولها

– هر 100 گرم سير حاوي 70 ميكرو گرم سلنيوم

ويتامينهاي سير :      1- اسيد اسكوربيك     2- تيامين      3- ريبوفلاوين      4- نياسين

5-اسيد پانتوتنيك     6- ويتامين E      7- فلاونوئيدها     8- فنل     9- آدنوزين    

13- استفاده در طب سنتي :

1- ضد شپش و رشك       2- خاكستر سير + عسل ضد لك است .

3- درمان جوش صورت با خاكستر سير      4- خاكستر سير + عسل براي زخم

5- درد سياتيك    

 6- درد دندان     آب پز 

*اگر با كندر مخلوط شود براي درد دندان بسيار مفيد است .

7- سير پخته گلو را صاف مي كند .

8- داروي سرفه مزمن است و درد سينه و سردي آن را درمان مي كند .

9- زالو را از گلو بيرون مي آورد .

10- مسيحيان براي درمان لاغري سير + زيتون + هويج را با هم مي خورند .

11- اگر خانمي در آب پز سير بنشيند قاعده آور است .

12- داروي كرم و ملين است .

13- افزايش ميل جنسي بخصوص بعد از جوشاندن

14- اگر سير را با شرابي بخورند پادزهر نيش حشرات ، عقرب و نيش مار است و براي سگ هار

15- مقوي ، مسكن ، آرام بخش براي معده و كليه           16- ضدعفوني كننده

17- درمان سرماخوردگي ، التهاب هاي زكامي ، بيني        18- درمان ورم روده ( كوليت)

19- مسموميت غذايي       20- پيشگيري و درمان سرطان

21- تنظيم كننده دستگاه گوارش ( ضد نفخ ، ضد اسهال ، اشتها آور ، ضد اسپاسم ، ضد سوزش معده ، افزايش هضم غذا ، ضد ميكروب ، ضد ويروس ، ضد قارچ )

22- تقويت پياز مو و از ريزش آن جلوگيري مي كند و از سفيد شدن مو پيشگيري مي كند سفيد شدگي مو را درمان مي كند .

23- دفع سنگ كليه      24- كاهنده چربي ، كلسترول

25- بازكننده ي مويرگهاي پوست    ضد لك است و پوست را شفاف مي كند .

26- كاهنده فشار خون      بوسيله ي باز كردن و اتساع عروق

27- مانع لخته شدن خون مي شود     جلوگيري از MI و CVA

28- كاهش رطوبت اعصاب و مفاصل    درمان افسردگي و اسكيزوفرني

29- درمان درد مفاصل     روماتيسم مفصلي

30- افزاينده سيستم ايمني بدن         31- براي شفافيت صدا و حلق

32- درمان فراموشي و تره مور و اكثر بيماريهاي عصبي

33- سياتيك ، فلج ، درد لگن     34- درمان تب مزمن

35- پادزهر ، سم ( مار ، رتيل ، حشرات ) در كل ضد سموم بسيار خوبي است .

36- درمان قطره قطره آمدن ادرار     37- درمان انگل روده تمام كرمها

38- درمان سياه سرفه ، آسم ، تنگي نفس ، برونشيت ، ديفتري ، سل ريوي ( باكتريهاي گرم منفي و مثبت ) داروي انتخابي سل بوده است .

39- درمان ورم گوش و كري گوش كه ناشي از روماتيسم باشد .

40- درمان نقرس    41- درمان درد دندان     42- درمان وتيليگو   

 43- ضماد آن براي تومورهاي سرد          44- درمان گل مژه

14- درمان در طب مدرن :

1- آثار سير در ناراحتي هاي مغزي

الف) درمان مننژيت با سير      در آزمايشگاه ثابت شده است و تنها آنتي بيوتيكي است كه از سد خوني مغز عبور مي كند ( بدون عوارض جانبي )

ب) درمان سل در نيويورك توسط پزشكان اثبات شده و در بين 54 روش درماني در طب مدرن براي سل ، درمان با سير مهم تر و مؤثرتر است .

2- لوئي پاستور در آزمايشگاه نشان داد سير باكتريها را از بين مي برد .

3- صدها مقاله علمي در تأييديه آنتي بيوتيك بودن سير منتشر شده است .

4- مطلب جالب اينكه دانشمندان فهميدند آليسين مهمترين نقش در آنتي بيوتيك بودن نيز دارد و حتماً بايد از طريق سير خورده شود و اگر به تنهائي مصرف شود اثر ندارد .    بسيار مهم

5- درمان ايدز بخصوص عوارض آن كه باعث بيماري قارچ مي شود .

6- دانشمندان هنوز در حال تحقيق هستند كه چه بر سر باكتريها مي آيد كه سير آنها را از بين مي برد .

7- سير باعث درمان سرطان مي شود .

8- از حمله هاي قلبي جلوگيري مي كند .

 سير به عنوان داروي قلبي

سير داروي كاهش فشار خون

سير داروي براي بيماريهاي ريوي


 

(( سياهدانه ))

1- نام فارسي : سياهدانه     مزروع

                                وحشي

2- نام علمي : Nigella sativa

   3- نام انگليسي : Black Cumim

4- خانواده : Ranun culacaea ( آلاله )

5- مزاج : خيلي گرم و خشك

6- نامهاي ديگر : شونيز ، كالونجي ، سياه تخمه ، سياه سوخ ، سياه سرينچ ، كمون السود ، حب السودا ، شونوز ، كمون هندي

7- خاصيت : تند و تيز ، تكه كننده ي بلغم ، زداينده ، بادشكن ، تنقيه كننده

8- گياه شناسي : علفي ، يك ساله ، دانه هاي سياه كه زاويه دار معطر است در صورتيكه له شوند بوي تند مي دهند در نقاط مختلفي از ايران ، آسيا و جنوب اروپا مي رويد .

قسمت مهم مورد استفاده گياه : دانه

9- تاريخچه : مصرف سياهدانه در خاورميانه آغاز و در سراسر اروپا و آفريقا گسترده شده است . مصريان معتقد بودند سياهدانه نقش مهمي در زندگي بعد از مرگ دارند .

بسيار مهم : پيامبر اسلام : سياهدانه تمام دردها را درمان مي كند جز مرگ .

10- تركيبات مهم :

 1- روغن اصلي ترين تركيب است که  40 % وزن آن را تشکيل مي دهد

2- مهمترين اسيدهاي چرب روغن سياهدانه      – لينولئيك

        اولئيك

        پالمئيك

        استئاريك

3- اسانس 4/1 %      تيموكينون

                            نيژلون

4- تركيبات ديگر :      آلكالوئيد از جمله ني ژلامين ان اكسايد

                             ساپونين از جمله ملانيتن

5- اسيدهاي آمينه : 1- آرژنين 2- متيونين   3- لايزين   4- گلايسين    5- لوسين

                                              6- فيتواسترول

6- پروتئين 21%   

7- كربوهيدرات 35%

8- چربي 36 %

9- مواد ديگر : فيبر خام املاح كلسيم آهن سديم پتاسيم اسيد گلوتاميك و اسكوربيك

 

11- استفاده در طب سنتي ايران :

*در بعضي بيماران درمان اصلي و در بعضي درمان كمكي

1- بلغم زدايي قوي        2- درمان تمام دردها جز مرگ     3- از فرق سر تا نوك انگشتان پا

4- آرايش : زگيلها ، خالها ، جوش ، لك ، ريزش موي سر ، درمان تاسي سر ، گلگون كردن صورت .

        زخم : ضدالتهاب ، ضد ميكروب و درمان زخم چركي بخصوص در بلغمي ها

        سر: زكام ، سردرد ، سرگيجه ، كاهش التهاب ، سينوزيت ، كاهش درد دندان

        چشم : كاهش بينائي ، آب آمدن زياد از چشم

        ريه : درمان آسم ، تنگي نفس ، برونشيت و حساسيت تنفسي

        متفرقه : ضد كرم ، نازائي ، راه انداختن پريود ، سنگ كليه و مثانه ، تب بخصوص بلغمي و سودائي ، نيش رتيل ، حشرات ، بادشكن ، ضعف عمومي ، مسموميت هاي خون ، بزرگي كبد ، تهوع ، درد شكم ، يبوست ، براي تقويت زنان بعد از زايمان ، ضد سرفه ، آسيت ، يرقان ، بيماري طحال ، خارج كردن جنين زنده يا مرده ، درمان خلط ، درد كمر و سياتيك ، زياد كردن شير ، وتيليگوپيسي ، مدر ، روماتيسم مفصلي ، عفونت گوش ،يرقان

12- استفاده در طب مدرن :

1- تأثير مطلوب بر سيستم روده اي معده اي        2- ضد نفخ و رفع كوليك

3- كوليت اولسرو و كرون               4- اسهال ساده و خوني و رفع يبوست

5- درمان هموروئيد                      6- افزايش سيستم ايمني درمان ايدز                       

 7- درمان سرطان به اثبات رسيده      8- سيتوتوكسيك     9- درمان دردهاي روماتيسم

10- ضد اكسيدان قوي       11- مسكن     12- درمان ديابت ( كاهش قند )

13- ضد انگل و ضد ميكروب           14- درمان آب مرواريد      15- درمان آبسه

16- قاعده آور       17- كاهش فشار خون      18- پادزهر جيوه      19- ضد حساسيت

20- ضد اكسي توسيك ( ضد انقباض رحم )      21- ضد اسپاسم      22- معرق

23- ادرار آور      24- شير افزا        25- كاهش اوره خون      26- محافظت از كبد

27- مسهل

13- موارد منع مصرف : حاملگي

14- دوزاژ يا ميزان مصرف :بايد طبق دستور پزشک بر اساس مزاج تعيين شود         15- گروه : دانه ها و بذرهاي گياهان داروئي

16- تجربيات شخصي :   1- سنگ كليه   2- ميگرن      3- روماتيسم    4- لوپوس                 5- سرطان      6- برگر       7 – درماتوميوزيت        8- ريزش موي سر    9- سينوزيت

10- درد دندان    11- سوريازيس      12- ضعف عمومي     13- براي اكثر بيماران

14- M.S        15- صرع       16- ديابت      17- فشار خون    18- كيست تخمدان  

 

 

 

((دارچين ))

1- نام علمي :Cinnamonum verum

2- نام انگليسي :Cinnamon

3- نام عربي : دارصيني ( Dar Sini )

4- خانواده : تيره برگ بو

5- مزاج : گرم و خشك

6- خاصيت :

7- گياه شناسي :          1- درختي به ارتفاع 7 متر

2- برگ سبز دائمي

3- از همه قسمتهاي درخت بوي مطبوع دارچين به مشام مي رسد .

4- مورد استفاده: پوست درخت دارچين به ايران وارد مي شود .

 

8- تاريخچه :              – از قديم به عنوان چاشني يا بهتر كردن بو يا مزه در آشپزخانه

–  در گذشته از روغن دارچين كه قطره مانند بوده براي مشكلات     روده اي معده اي و قطع قاعدگي مصرف شده است .

–  از اسانس دارچين       ضد ميكروب و قارچ

9- جغرافيا :         1- بومي سريلانكا

2- هندوستان

3- اندونزي

4- آمريكاي جنوبي مالزي و ماداگاسكار

5- درخت دارچين در ايران رويش ندارد .

10- تركيبات مهم :

 1- مهمترين      اسانس 5/2 – 5/0 % درصد كل

2- مهمترين ماده ي اسانس    سينام آلدئيد 80 – 65 درصد

3- تانن موسيلاژ بنزوسيانيدين ها و كمي كومارين

11- اثرات درماني :

1- مقوي معده     2- ضد نفخ و ضد اسهال    3- سياه سرفه را نابود مي كند 

4- درمان دردهاي رطوبتي اندامها   5- محرك جريان خون    6- آرام بخش

7- موجب افزايش ترشحات بدن مي شود .     

 8- لطيف كننده و باز كننده گرفتگي ها و انسداد مجاري    9- جاذب الرطوبه      

10- دفع اخلاط      11- دفع عفونت     12- آنتي كور سموم حيواني و نباتي است .       

13- نيروبخش و مقوي   14- درمان وسواس ، ترس ( فوبيا )       15- درمان جنون   

16- درمان آسيت كبدي    17- رفع خشونت صدا ، سينه و حنجره را پاك مي كند .     

18- محرك شديد اشتها    19- افزايش حافظه       20- ضد درد معده و سوء هاضمه     

21- ضد درد كليه 22- كساني كه در رطوبت زندگي مي كنند دارچين بخورند .   

  23- درمان سرفه مزمن 24- قاعده آور     25- تسكين درد رحم    26- كرم كش  

27- تقويت قلب 28- با سركه و مصطكي     درمان سكسكه

1نام علمي : Borgo officinalis

2نام انگليسي : Borage

3 خانواده : Boraginaceae ( گل گاوزبان )

4نام عربي : لسان الثور

5مزاج :

6خاصيت :

7گياه شناسي :    1- علفي   2- يك ساله   3- گل هاي كوچك به رنگي زيبا

4 – قسمت مورد استفاده گل است .

گل گاوزبان ايراني :    1-Echium amoneum  از خانواده گاوزبان

2- در نواحي البرز گلها بزرگتر از نوع اروپائي است .

3- گل گاوزبان + ليمو اماني + نبات

8- جغرافيا :    – بيشتر در نواحي مديترانه

     فرانسه

     آفريقاي شمالي

     و نواحي آسيا

     در ايران رشد نمي كند .

9- تركيبات مهم :      – موسيلاژ     – تانن      – اسانس

 

10- اثرات درماني :  

1- تقويت اعصاب   

 2- بالا بردن حرارت غريزي بدن = افزايش سوخت و ساز سلولها = كالري بيشتر

3- درمان اسهال هاي رطوبتي        4- تنگي نفس     5- افزايش خون رساني به مغز

6- درمان ماليخوليا ، جنون و كاهش حافظه         7- درمان سرماخوردگي و برونشيت

8- درمان كهير و تبخال      9- سرخك    10- با سنبل الطيب      مقوي قلب

11- با مريم نخودي جوشانده      ورم كليه      12- درمان وسواس

13- بدليل موسيلاژ           خلط آور            14- ادرار آور           مدر

15- جزء  OTC هاست نياز به نسخه ندارد .        16- ضد درد     17- ضد التهاب

18- ضد تب     19- ضد اسپاسم         20- قابض      21- معرق      درمان سرماخوردگي

22- نرم كننده مجاري تنفسي        23- خلط آور     24- شير افزا     25-كاهش فشار خون

26- مسكن و مقوي اعصاب

 

 

 

 

 

 

منتظر گياهان داروئي بعدي باشيد…………………………………

 

 

 

 

 

http://www.iraniantherapy.com/faherbalmedicine.aspx

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان خرید انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 25,000 تومان خرید انگشتر استیل نقره ای18 H283 25,000 تومان خرید انگشتر استیل نقره ای17 H282 25,000 تومان خرید انگشتر استیل نقره ای16 H281
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان خرید انگشتر استیل طلایی18 H280 25,000 تومان خرید انگشتر استیل طلایی17 H279 25,000 تومان خرید انگشتر استیل طلایی16 H278 9,500 تومان خرید انگشتر مینامشکی K702
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان خرید انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18  H223 28,000 تومان خرید انگشتر استیل فیروزه ای سایز17  H222 28,000 تومان خرید انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 12,900 تومان خرید رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان خرید جعبه چوبی انگشتر کد 1 5,300 تومان خرید جعبه چوبی انگشتر کد 2 115,000 تومان خرید انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه 90,000 تومان خرید انگشتر نقره ایتالیایی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان خرید انگشتر نقره شرف الشمس 110,000 تومان خرید انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا 96,000 تومان خرید انگشتر نقره شرف الشمس 96,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان خرید انگشتر زنانه نقره کهربا1 270,000 تومان خرید انگشتر نقره زبرجد مردانه 230,000 تومان خرید انگشتر نقره یاقوت مردانه 185,000 تومان خرید انگشتر نقره یاقوت مردانه
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق یمنی 310,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق یمنی 312,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق مردانه 530,000 تومان خرید انگشتر عقیق یمنی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان خرید انگشتر زنانه نقره کهربا3 22,900 تومان خرید انگشتر زنانه نقره کهربا2 112,000 تومان خرید انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی 280,000 تومان خرید انگشتر فیروزه نیشابور
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق یمنی 250,000 تومان خرید انگشتر نقره یاقوت مردانه 119,900 تومان خرید انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی 11,000 تومان خرید خرید لیزر انگشتری  Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     
     
               
عکس محصول      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان خرید فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code