گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 18 اکتبر 2017

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

Article source: http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh441/

               
N1496055327 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1496056479 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1496056369 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1496056114 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 25,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 25,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 25,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1496055791 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1496055683 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1496055612 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1335299794 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 25,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 25,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 9,500 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1482616188 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1482616102 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1482615975 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1464118868 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 28,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 28,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 12,900 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1434466130 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1434465981 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1472203869 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441612290 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 5,300 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 115,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 90,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1441612009 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441611567 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1440398609 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1440398422 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 110,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 96,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 96,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1464275942 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1442477521 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441266900 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441266725 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 270,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 230,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 185,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1391589434 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1391588811 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1391588334 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1391587797 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 310,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 312,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 530,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1464276099 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1464276032 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441271579 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441266321 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 22,900 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 112,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 280,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1441267249 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1441267072 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1460549406 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ N1325330824 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 250,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 119,900 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ 11,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱
     
     
               
N1325330791 گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code