http://parsjawaher.com/?p=6605

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 24 نوامبر 2017

ثواب انگشتر در نجف و انگشتر عقیق یمن

cee87 parsjawaher red agate ring4322 http://parsjawaher.com/?p=6605

درّ نجف سنگی غیر از عقیق و همانند شیشه صاف و شفاف است، و قیمت چندانی هم ندارد , ولی عقیق همانند

سنگ است، و رنگهای مختلفی دارد.در مورد عقیق نقل شده است كه حضرت امیرالمؤمنین(ع) چهار انگشتر داشتند

که در دست مى كردند : انگشتر یاقوت براى شرافت و زینتش، و فیروزه براى نصرت و یاریش، و حدید چینى براى قوتش،

و عقیق براى حرز و دفع دشمنان و بلاها.

c4eb5 parsjawaher agate ring769487 http://parsjawaher.com/?p=6605

در حدیث صحیح از حضرت على بن موسى الرضا(ع) نقل شده است كه عقیق فقر و درویشى را برطرف مى كند،

و در دست كردن عقیق نفاق را زایل مى كند.در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است كه عرض كردم كدام یك از

نگینها بر انگشت خود بنشانم؟

3c1b2 parsjawaher white agate ring873 http://parsjawaher.com/?p=660504609 parsjawaher red agate ring875 http://parsjawaher.com/?p=6605f8662 parsjawaher yellow agate ring8764 http://parsjawaher.com/?p=6605

امام(ع) فرمودند : چرا غافلى از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید؟ چرا كه اینها سه كوه هستند در بهشت.

اما كوه عقیق سرخ مشرف است بر خانه رسول خدا(ص) در مدینه، و اما كوه عقیق زرد مشرف است بر خانه

حضرت فاطمه(س)، و اما كوه عقیق سفید مشرف است بر خانه حضرت امیرالمؤمنین(ع) و همه آنها یك خانه است،

و از زیر هر كوهى نهرى جارى است از برف سردتر و از شیر سفیدتر، و نمى خورد از آن نهرها مگر آل محمّد(ص) و

شیعیان ایشان، و هر سه نهر از كوثر مى آید و به یك جا مى ریزد، و این سه كوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهى

مى كنند، و از براى محبان آل محمّد طلب آمرزش مى كنند. پس هر كه از شیعیان آل محمّد یكى از این عقیقها

را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیكى و فراخى روزى و سلامتى از جمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه

ظالم و از هر چه آدمى از آن مى ترسد و حذر مى نماید.

d3ecb parsjawaher dor ring98622 http://parsjawaher.com/?p=6605

در مورد درّ نجف به سند معتبر از مفضل بن عمر نقل شده است که میگوید روزى به خدمت حضرت صادق(ع) رفتم

و انگشتر فیروزه در دست داشتم. فرمود : اى مفضل, فیروزه محل سیر دیدگان مردان و زنان مؤمن است و دور

گرداننده دردهه از دیده هاى ایشان است، و من دوست مى دارم براى هر مؤمن كه پنج انگشتر در دست داشته

باشد :

19a1a parsjawaher turqoize ring3654 http://parsjawaher.com/?p=6605

یاقوت، و آن فاخرترین همه است و عقیق، و آن خالص تر است براى خدا و براى ما اهل بیت و فیروزه، که

آن چشم را قوت و سینه را گشایش مى دهد و قوت دل را زیاد مى كند، و چون پى كارى رود و آن را در دست كند

پس چون برگردد حاجتش برآورده شده باشد و حدید صینی، و آن را دوست نمى دارم كه همیشه در دست داشته

باشد، ولی بد نمى دانم در دست كردن آن را در وقتى كه به دیدن كسى رود كه از او ترسد براى آنكه شر او ساكن

مى شود، و حدید صینى شیاطین را دور مى كند، و به این سبب دوست مى دارم كه داشته باشم.

7a5d5 parsjawaher hadid ring87457 http://parsjawaher.com/?p=6605

پنجم آن درّى است كه در نجف اشرف خدا ظاهر مى سازد. به درستى كه هر كس آن را دست كند، به هر نظر

كردنى به آن خداوند عالمیان زیارتى یا حجى یا عمره ای در نامه عمل او بنویسد كه ثوابش ثواب پیغمبران و صالحان

باشد، و اگر خدا رحم نمى كرد بر شیعیان ما هر آینه هر نگین از آن به قیمت بسیار مى رسید و لیكن خدا ارزان

كرده است براى ایشان تا توانگر و فقیر ایشان بتوانند آن را در دست كنند.

29683 parjawaher dor ring7654 http://parsjawaher.com/?p=6605

ابوطاهر مى گوید این حدیث را به حضرت امام حسن عسكرى(ع) عرض كردم که فرمودند : این حدیث جدّم حضرت

صادق(ع) است. گفتم : شما هیچ چیز را بر عقیق سرخ ترجیح نمی دهید؟ فرمودند : براى عقیق فضیلت بسیارى

است. به درستى كه پدرم خبر داد مرا كه اول كسى كه انگشتر عقیق در دست كرد حضرت آدم(ع) بود. دید كه در

عرش نوشته است :

aec6a parsjawaher red agate ring837 http://parsjawaher.com/?p=6605

اَنا اللهُ لا اِله اِلا اَنا وَحْدى مُحَمَّدُ صَفوَتىْ مِنْ خَلْقى اَیّدتُهُ بِأخیهِ عَلِىُ و نَصَرتُهُ بِهِ

تا آخر نامهاى پنجگانه آل عبا، پس چون حضرت آدم از آن درخت میوه خورد و به زمین آمد متوسل شد به خدا به این

نامهاى مبارك، و به بركت این نامها خدا توبه اش را قبول كرد. پس حضرت آدم انگشترى از نقره ساخت و نگینش را

از عقیق سرخ انتخاب كرد، و این نامهاى پنجگانه را بر آن نقش كرد و آن انگشتر را در دست راست خود ساخت.

پس این سنتى شد و پرهیزكاران از فرزندانش همه به سنت او عمل كردند.

909b6 parsjawaher dor ring6545 http://parsjawaher.com/?p=6605

Article source: http://parsjawaher.com/?p=6605

               
N1496055327 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1496056479 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1496056369 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1496056114 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 25,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 25,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 25,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1496055791 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1496055683 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1496055612 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1335299794 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 25,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 25,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 9,500 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1482616188 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1482616102 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1482615975 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1464118868 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 28,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 28,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 12,900 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1434466130 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1434465981 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1472203869 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441612290 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 5,300 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 115,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 90,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1441612009 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441611567 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1440398609 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1440398422 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 110,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 96,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 96,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1464275942 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1442477521 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441266900 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441266725 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 270,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 230,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 185,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1391589434 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1391588811 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1391588334 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1391587797 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 310,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 312,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 530,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1464276099 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1464276032 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441271579 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441266321 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 22,900 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 112,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 280,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1441267249 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1441267072 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1460549406 http://parsjawaher.com/?p=6605 N1325330824 http://parsjawaher.com/?p=6605
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 250,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 119,900 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605 11,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605
     
     
               
N1325330791 http://parsjawaher.com/?p=6605      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy http://parsjawaher.com/?p=6605            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code