انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 25 نوامبر 2017

1072

انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی وزن 16.4 گرم

رکاب فیلی نقره دست ساز سایز 62.5-63

ساخته استاد هادی معیریان ، زنجان

89798 Abbasi black yemeni agate mens silver ring 150 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072

سنگ نگین به طول 16.2 و عرض 12 میلیمتر

قیمت 430.000 تومان

فروش رفته

بازدیدکنندگان محترم در خصوص این نوع از سنگ عقیق اگر سوالی دارند میتوانند در بخش نظرات مطرح بفرمایند

Article source: https://parsjawaher.com/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-1072/

               
N1496055327 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1496056479 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1496056369 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1496056114 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1496055791 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1496055683 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1496055612 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1335299794 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 9,500 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1482616188 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1482616102 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1482615975 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1464118868 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 28,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 28,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 12,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1434466130 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1434465981 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1472203869 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441612290 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 5,300 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 115,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 90,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1441612009 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441611567 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1440398609 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1440398422 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 110,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 96,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 96,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1464275942 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1442477521 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441266900 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441266725 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 270,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 230,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 185,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1391589434 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1391588811 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1391588334 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1391587797 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 310,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 312,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 530,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1464276099 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1464276032 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441271579 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441266321 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 22,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 112,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 280,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1441267249 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1441267072 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1460549406 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 N1325330824 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 250,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 119,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 11,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072
     
     
               
N1325330791 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code