انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 29 نوامبر 2017

انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی ۱۰۷۲

۱۰۷۲

انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی وزن ۱۶٫۴ گرم

رکاب فیلی نقره دست ساز سایز ۶۲٫۵-۶۳

ساخته استاد هادی معیریان ، زنجان

33934 89798 Abbasi black yemeni agate mens silver ring 150 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

سنگ نگین به طول ۱۶٫۲ و عرض ۱۲ میلیمتر

قیمت ۴۳۰٫۰۰۰ تومان

فروش رفته

بازدیدکنندگان محترم در خصوص این نوع از سنگ عقیق اگر سوالی دارند میتوانند در بخش نظرات مطرح بفرمایند

Article source: https://parsjawaher.com/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-1072/

 

 
 
 
 
 
 
 


33934 N1496055327 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


faf09 N1496056479 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


faf09 N1496056369 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


faf09 N1496056114 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر استیل سنگ دلربا۱۷ H277


انگشتر استیل نقره ای۱۸ H283


انگشتر استیل نقره ای۱۷ H282


انگشتر استیل نقره ای۱۶ H281

 
 
 

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز۱۷٫رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز۱۸٫رنگ ثابت طرح طلاسفید
ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز۱۷٫رنگ ثابت طرح طلاسفید
ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز۱۶٫رنگ ثابت طرح طلاسفید
ضدحساسیت

 
 
 

۲۲,۰۰۰ تومان


9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


e808d N1496055791 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


3f9a2 N1496055683 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


3f9a2 N1496055612 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


15347 N1335299794 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر استیل طلایی۱۸ H280


انگشتر استیل طلایی۱۷ H279


انگشتر استیل طلایی۱۶ H278


انگشتر مینامشکی K702

 
 
 

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز۱۸٫رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز۱۷٫رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز۱۶٫رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

 
 
 

۲۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۹,۵۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


d2d4e N1482616188 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


d2d4e N1482616102 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


328a0 N1482615975 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


328a0 N1464118868 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتراستیل فیروزه ای سایز ۱۸ H223


انگشتر استیل فیروزه ای سایز۱۷ H222


انگشتراستیل فیروزه ای سایز۱۶ H221


رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز

 
 
 

انگشتراستیل فیروزه ای سایز ۱۸ طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز ۱۷ طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز۱۶ طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش
فنسی)

 
 
 

۲۸,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۸,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۸,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۲,۹۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


948ba N1434466130 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


948ba N1434465981 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


dd924 N1472203869 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


dd924 N1441612290 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


جعبه چوبی انگشتر کد ۱


جعبه چوبی انگشتر کد ۲


انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه


انگشتر نقره ایتالیایی

 
 
 

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد ۲۰۷

انگشترنقره ایتالیایی – نگین طرح یاقوت کبود کد ۱۷۳

 
 
 

۴,۵۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۵,۳۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۹۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


69595 N1441612009 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


69595 N1441611567 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


5fc2e N1440398609 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


5fc2e N1440398422 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر نقره شرف الشمس


انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا


انگشتر نقره شرف الشمس


انگشتر نقره عقیق

 
 
 

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد ۱۷۲

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد ۱۷۰

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد ۱۲۱

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد ۱۲۰

 
 
 

۹۷,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۹۶,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۹۶,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


922b3 N1464275942 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


922b3 N1442477521 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


922b3 N1441266900 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


e0446 N1441266725 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر زنانه نقره کهربا۱


انگشتر نقره زبرجد مردانه


انگشتر نقره یاقوت مردانه


انگشتر نقره یاقوت مردانه

 
 
 

انگشتر زنانه نقره ۹۲۵ با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد ۱۷۶

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد ۱۶۰

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد ۱۵۹

 
 
 

۲۲,۹۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۷۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۳۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۸۵,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


8d06a N1391589434 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


0d90f N1391588811 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


0d90f N1391588334 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


0d90f N1391587797 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر نقره عقیق یمنی


انگشتر نقره عقیق یمنی


انگشتر نقره عقیق مردانه


انگشتر عقیق یمنی

 
 
 

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد ۱۰۱۰۳

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد ۱۰۱۰۲

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد ۱۰۱۰۱

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد ۱۰۱۰۰

 
 
 

۲۵۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۳۱۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۳۱۲,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۵۳۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


8fde2 N1464276099 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


8fde2 N1464276032 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


e51f0 N1441271579 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


e51f0 N1441266321 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر زنانه نقره کهربا۳


انگشتر زنانه نقره کهربا۲


انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی


انگشتر فیروزه نیشابور

 
 
 

انگشتر زنانه نقره ۹۲۵ با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره ۹۲۵ با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد ۱۶۶

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد ۱۵۷

 
 
 

۲۲,۹۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۲,۹۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۱۲,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۸۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


59190 N1441267249 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


239a9 N1441267072 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


239a9 N1460549406 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر


239a9 N1325330824 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 


انگشتر نقره عقیق یمنی


انگشتر نقره یاقوت مردانه


انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی


خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری
Beams بیمز درجه ۱

 
 
 

انگشتر نقره عقیق یمنی کد ۱۶۲

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد ۱۶۱

انگشتر بسیار زیبای نقره ۹۲۵ با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ….

پدیده ســــال ۲۰۱۲ را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را
حیـــرت زده نمائید

 
 
 

۲۰۷,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۲۵۰,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۱۹,۹۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

۱۱,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


3bff4 N1325330791 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 

 
 
 


فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری
Beams بیمز درجه ۱

 
 
 

 
 
 

پدیده ســــال ۲۰۱۲ را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را
حیـــرت زده نمائید

 
 
 

 
 
 

۱۲,۰۰۰ تومان


 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر9ef8a buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Article source: http://pattern.blog0.ir/2017/11/25/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-1072/

               
N1496055327 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1496056479 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1496056369 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1496056114 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1496055791 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1496055683 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1496055612 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1335299794 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 25,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 9,500 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1482616188 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1482616102 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1482615975 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1464118868 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 28,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 28,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 12,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1434466130 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1434465981 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1472203869 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441612290 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 5,300 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 115,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 90,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1441612009 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441611567 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1440398609 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1440398422 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 110,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 96,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 96,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1464275942 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1442477521 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441266900 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441266725 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 270,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 230,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 185,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1391589434 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1391588811 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1391588334 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1391587797 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 310,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 312,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 530,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1464276099 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1464276032 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441271579 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441266321 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 22,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 112,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 280,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1441267249 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1441267072 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1460549406 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر N1325330824 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 250,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 119,900 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر 11,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر
     
     
               
N1325330791 انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy انگشتر مردانه عقیق سیاه عباسی یمنی 1072 | انگشتر            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code