انگشتر خاص

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 30 نوامبر 2017

سنگ شناسی: توپاز***** سنگ شناسی: تورمالین***** سنگ شناسی: آماتیس

سنگ شناسی: الماس***** سنگ شناسی: اپال***** سنگ شناسی: آکومارین

*****************************

b18bb 10318 انگشتر خاص3639a IMG 1228 انگشتر خاص19d90 IMG 46701 انگشتر خاص510ac IMG 51771 انگشتر خاص43f8f IMG 44671 انگشتر خاصd67cd IMG 75931 انگشتر خاص2500d IMG 586911 انگشتر خاص8ce5d black star silver ring 200 انگشتر خاص8bac8 IMG 80391 انگشتر خاصb0504 parsjawaher opal ring93669 انگشتر خاصbd6f7 parsjawaher opal ring93667 انگشتر خاص5b05b parsjawaher opal ring95961 انگشتر خاصcb12c parsjawaher silver ring96161 انگشتر خاصbe460 parsjawaher berlian ring98481 انگشتر خاصa3167 parsjawaher silver ring98361 انگشتر خاص9cac8 parsjawaher kyanite 99956 انگشتر خاص3d59d parsjawaher spinel ring043 انگشتر خاص71a21 parsjawaher tourmaline ring017 انگشتر خاص939d8 parsjawaher spinel 00 انگشتر خاصed46b parsjawaher amethyst silver ring 539 انگشتر خاصc354a parsjawaher blue topaz ring 541 انگشتر خاص69e85 IMG 71781 انگشتر خاصd4f5b Red Garnet Silver Mens Ring 2571 انگشتر خاص6f86a Dur e Najaf silver mens ring 264 انگشتر خاصc06b7 opal mens silver ring 266 انگشتر خاص98463 afghanistan green tourmaline ring 271 انگشتر خاصc9582 citrine handmade silver mens ring 274 75x75 انگشتر خاصb21fd amethyst zahed ring 275 75x75 انگشتر خاصfb262 natural green opal silver ring 277 75x75 انگشتر خاصfd3fa Tanzanite engraved silver ring 281 75x75 انگشتر خاصfa652 Mohammadreza Ahmadi Amethyst silver ring 284 75x75 انگشتر خاص154bf original natural durr najafi Chaharchang ring 285 75x75 انگشتر خاصc96c6 green tourmaline Fakher silver ring 286 75x75 انگشتر خاص

Article source: http://parsjawaher.com/?page_id=4616

               
N1496055327 انگشتر خاص N1496056479 انگشتر خاص N1496056369 انگشتر خاص N1496056114 انگشتر خاص
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy انگشتر خاص 25,000 تومان buy انگشتر خاص 25,000 تومان buy انگشتر خاص 25,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1496055791 انگشتر خاص N1496055683 انگشتر خاص N1496055612 انگشتر خاص N1335299794 انگشتر خاص
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy انگشتر خاص 25,000 تومان buy انگشتر خاص 25,000 تومان buy انگشتر خاص 9,500 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1482616188 انگشتر خاص N1482616102 انگشتر خاص N1482615975 انگشتر خاص N1464118868 انگشتر خاص
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy انگشتر خاص 28,000 تومان buy انگشتر خاص 28,000 تومان buy انگشتر خاص 12,900 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1434466130 انگشتر خاص N1434465981 انگشتر خاص N1472203869 انگشتر خاص N1441612290 انگشتر خاص
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy انگشتر خاص 5,300 تومان buy انگشتر خاص 115,000 تومان buy انگشتر خاص 90,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1441612009 انگشتر خاص N1441611567 انگشتر خاص N1440398609 انگشتر خاص N1440398422 انگشتر خاص
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy انگشتر خاص 110,000 تومان buy انگشتر خاص 96,000 تومان buy انگشتر خاص 96,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1464275942 انگشتر خاص N1442477521 انگشتر خاص N1441266900 انگشتر خاص N1441266725 انگشتر خاص
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy انگشتر خاص 270,000 تومان buy انگشتر خاص 230,000 تومان buy انگشتر خاص 185,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1391589434 انگشتر خاص N1391588811 انگشتر خاص N1391588334 انگشتر خاص N1391587797 انگشتر خاص
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy انگشتر خاص 310,000 تومان buy انگشتر خاص 312,000 تومان buy انگشتر خاص 530,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1464276099 انگشتر خاص N1464276032 انگشتر خاص N1441271579 انگشتر خاص N1441266321 انگشتر خاص
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy انگشتر خاص 22,900 تومان buy انگشتر خاص 112,000 تومان buy انگشتر خاص 280,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1441267249 انگشتر خاص N1441267072 انگشتر خاص N1460549406 انگشتر خاص N1325330824 انگشتر خاص
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy انگشتر خاص 250,000 تومان buy انگشتر خاص 119,900 تومان buy انگشتر خاص 11,000 تومان buy انگشتر خاص
     
     
               
N1325330791 انگشتر خاص      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy انگشتر خاص            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code