آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 01 دسامبر 2017


آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)

مجموعه: متفرقه دینی

 

 

امام صادق (ع) : پوشیدن لباس کتانی بدن را فربه می کند.

 

حضرت علی (ع): بپوشید جامعه پنبه ای را که‌ آن پوشش رسول خدا و پوشش ما اهل بیت است.

پیامبر اکرم ( ص): بپوشید جامعه سفید که آن نیکوتر و پاکیزه ترین رنگها است و مرده های خود را در آن کفن کنید.

 

امام صادق (ع): جامعه سرخ تیره پوشیدن آن کراهت دارد مگر برای نوداماد

.

حضرت امام محمد باقر(ع): جایز نیست زنان را که شبیه به مردان شوند زیرا که رسول خدا(ص) لعنت کرد مردانی را که شبیه به زنان شوند و لعنت زنان را که شبیه مردان شوند در پوشیدن لباسها.

 

حضرت علی (ع): زیر جامه را ایستاده پوشیدن باعث اندوه می‌شود.

 

حضرت صادق (ع): نعلین و کفش بهترین رنگها، رنگ زرد است.

 

حضرت علی (ع): چون لباس خود را از بدن بیرون آورید بسم الله بگویید تا جنیان نپوشند و گرنه جنیان آن جامه را می پوشند تا صبح.

 

رسول اکرم (ص): یا علی جان انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشی. پرسیدند گه چه انگشتر در دست کنم فرمودند که عقیق سرخ.

 

حضرت رضا (ع): انگشتر عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.

 

حضرت صادق (ع): انگشتری بگیرید که نگینش عقیق باشد زیرا انسان پریشان نشود و عاقبت کارش نیکو گردد.

 

حضرت موسی کاظم (ع): انگشتری زرد در دست کردن موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد.

 

امام صادق (ع): هر که انگشتری فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود.

 

رسول اکرم (ص) : خداوند عالمیان می‌فرماید که من شرم می‌کنم از دستی که به سوی من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم.

 

حضرت صادق (ع): سرمه کشیدن در شب، چشم را نفع می‌رساند و در روز زینت است.

 

امام محمد باقر (ع): سرمه سنگ در دیده کشیدن دهان را خوشبو و مژگان را محکم و قوت جماع را زیاد می‌کند.

 

رسول اکرم (ص): اگر سیر بودی چیزی مخور که باعث پیسی می‌شود.

 

امام موسی کاظم (ع): اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند همیشه بدن ایشان سالم بماند.

 

امام موسی کاظم ( ع): چیز خوردن شب را ترک مکنید اگرچه به پاره نان خشکی باشد که باعث قوت بدن و قوت جماع است.

 

حضرت علی (ع): طعام را بگذارید سرد شود زیرا برکت در طعام سرد است.

 

حضرت علی (ع): منشین بر طعامی مگر وقتی که گرسنه باشی و دست بکش از غذا در صورتی که هنوز میل داشته باشی و غذا را خوب بجوید و همیشه قبل از خواب به توالت بروید. اگر کسی این مسائل را رعایت کند دیگر به طبیب نیازی پیدا نخواهد کرد.

 

پیامبر اکرم (ص): هرگز در موقع غذا خوردن بر پهلوی چپ و یا راست تکیه مکنید.

 

حضرت علی (ع): باکی نیست که در حال راه رفتن چیزی بخورند.

 

پیامبر اکرم (ص): در اول طعام و آخر طعام نمک بخور که هر که در طعام افتتاح و اختتام به نمک کند خدای تعالی دفع کند از او هفتاد نوع بلا را که آسانتر آنها، خوره باشد.

 

حضرت علی (ع): در موقع غذا خوردن شروع کن با بسم‌ا… و چون تمام نمودی بگو الحمدلله. کسی که چنین کند هرگز از آن طعام از او سؤال نکنند.

 

حضرت صادق (ع): آب زمزم شفا است از هر دردی.

 

حضرت صادق (ع): هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندی که به هم رسد مخنث است.

 

حضرت صادق (ع): جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می‌شود که فرزند سقط شود و یا دیوانه شود و یا صرع داشته باشد. نمی‌بینی کسی که صرع می‌گیرد اکثراً یا در اول ماه یا در آخر ماه می‌باشد.

 

حضرت موسی کاظم (ع): پرسیدند که اگر تا حالت جماع جامه از روی مرد و زن وا شود چیست فرمودند با کی نیست.

 

حضرت صادق (ع): پرسیدند از حضرت اگر کسی زن خود را عریان کند و به او نظر کند چون است فرمود که مگر لذتی از این بهتر می‌باشد.

 

امام رضا (ع): پرسیدند از جماع کردن در حمام فرمودند با کی نیست.

 

حضرت صادق (ع): فرمودند که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولدالزنا یا مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.

 

پیامبر اکرم‌(ع): جماع مکن با زن خود مگر آن که تو دستمالی از برای خود داشته باشی و او دستمالی از برای خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنی در میان شما پیدا می‌شود و آخر به جدایی می کشد.

 

پیامبر اکرم(ص): بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد منافق و ربا کننده و صاحب بدعت باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): در شب عید فطر جماع مکن که فرزندی به وجود آید شر بسیار از او به ظهور آید و در شب عید قربان جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا علی جان در زیر درخت میوه‌دار جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد.

 

پیامبر اکرم (ص): یا علی جان در شب سه شنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزی شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.

 

پیامبر اکرم (ص): در شب دوشنه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): جماع کنید در شب جمعه که اگر فرزندی بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنی در شب جمعه و فرزندی بهم رسد از دانایان مشهر باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): گفتن مرد به زن خود که من تو را دوست می‌دارم هرگز از دل او بدر نمی‌رود.

 

پیامبر اکرم(ص): حق شوهر بر زن آن است که روزه مستحبی و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر نباشد. زیباترین لباسها و بهترین زینتها را برای شوهر در خانه بپوشد و خود را خوشبو کند و هر بامداد وشام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند. و هیچ چیزی بی‌اجازه او به کسی ندهد و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد. زن گفت: یا رسول الله! هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد . فرمودند: بلی.

 

امام صادق(ع): هر زنی که شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضی کند.

 

امام صادق (ع): جهاد زن به نیکو شوهر داری است.

 

امام موسی کاظم (ع): از برکت زن این است که کم خرج و آسان زا باشد .

 

پیامبر اکرم (ص): هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت کند خداوند هفت در جهنم را بروی او می‌بندد و هشت در بهشت را بر روی او می‌گشاید تا از هر دری که خواهد وارد شود.

 

پیامبراکرم (ص): زنی که به شوهرش آبی دهد عبادت یک سال برای او نویسد و برای او شهری در بهشت بنا شود، و شصت گناه او آمرزیده شود.

 

پیامبر اکرم (ص): خوشا به حال زنی که شوهر از وی خشنود باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): سه زن است که حق تعالی عذاب قبر از ایشان بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا (ع) خواهد بود.

 

اول: صبر بر غیرت شوهر.

دوم: صبر بر اخلاق بد مرد.

سوم: زنی که بخشنده و مهربان باشد بر شوهرش.

 

حضرت علی (ع): خاکروبه را شب در خانه مگذارید و بیرون ببرید که شیطان در آن جا می‌گیرد.

 

پیامبر اکرم (ص): خانه شیطان در خانه های شما جایی است که عنکبوت می‌کند. پس پاک کنید آنها را که باعث فقر و پریشانی می‌شود.

 

امام رضا(ع): هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی بعد از داخل شدن پنج جرعه از آب گرم و تمیز بنوش که به اذن متعال از درد سر و درد شقیقه سالم می‌مانی و بعد از خارج شدن بر قدمها آب سرد بریز.

 

امام سجاد (ع): در سر سفره استخوانها را خوب پاک نکنید که مقداری سهمیه اجنه است و اگر خوب پاک شود چیزی از منزل شما می برند که ازآن مقدار بهتر باشد.

 

امام جعفر صادق(ع): هر بنده که آب بخورد و امام حسین (ع) و اهل بیت او را یا کند و لعنت کشندگان آن حضرت را حق تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او پاک نماید و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صدهزار بنده آزاد کرده باشد.

 

حضرت تصادق(ع): پیش از آب خوردن بسم الله بگویید و دمی بخورید و الحمدلله بگوید پس باز بسم الله بگوید و بخورد و بعد از خوردن الحمدالله بگوید و مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گوید و وثوابش از برای او باشد.

 

پیامبر اکرم (ص): در شب معراج زنانی چند از امت خود را در عذابی شدید دیدم. زنی را دیدم که به موهایش آویخته شده، مغز سرش می‌جوشید سوال نمودم که او چه کرده است گفتند: او موی خود را از مزدان نامحرم نمی‌پوشانده است. و زنی را دیدم که گوشت بدنش را با قیچی‌های آتشی قیچی می‌کردند، گفتم او چه کرده است گفتند خود را به مردان نامحرم نمایش می‌داده که به او رغبت کنند.

 

پیامبر اکرم(ص): وقتی دیدی زنها سرهایشان را مثل کوهان شتر درست کردند، ایشان را لعنت کنید که آنها معلومند و نمازشان مقبول نیست.

 

پیامبر اکرم (ص): هر کس عمدا نماز را ترک کند کافر است.

 

پیامبر اکرم (ص): وقت نماز که می‌شود ملکی جلوی روی مردم ندا می کند ای مردم بایستید به طرف آتشی که از گناه بر پشت های خود افروخته اید، پس آن از با نماز خاموش کنید.

 

امام سجاد (ع): هنگامی که به نماز می‌ایستی طوری آن را به جا آور که گویی آخرین نماز توست.

 

امام رضا (ع): نماز بهترین اعمال و پایه و ستون دینتان است.

 

حضرت مهدی (ع): هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال.

 

حضرت مهدی (ع): معلون است معلون است کسی که نماز صحبش را تاخیر بیندازد تا زمانی که ستارگان محو شوند.

 

منبع:گنجهای معنوی

Article source: http://www.beytoote.com/religious/sundries/imams-speech.html

               
N1496055327 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1496056479 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1496056369 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1496056114 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 25,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 25,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 25,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1496055791 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1496055683 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1496055612 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1335299794 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 25,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 25,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 9,500 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1482616188 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1482616102 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1482615975 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1464118868 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 28,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 28,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 12,900 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1434466130 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1434465981 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1472203869 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441612290 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 5,300 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 115,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 90,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1441612009 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441611567 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1440398609 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1440398422 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 110,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 96,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 96,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1464275942 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1442477521 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441266900 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441266725 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 270,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 230,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 185,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1391589434 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1391588811 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1391588334 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1391587797 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 310,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 312,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 530,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1464276099 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1464276032 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441271579 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441266321 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 22,900 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 112,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 280,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1441267249 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1441267072 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1460549406 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) N1325330824 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 250,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 119,900 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع) 11,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)
     
     
               
N1325330791 آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy آداب لباس پوشیدن از گفتار ائمه معصومین (ع)            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code