انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 28 ژانویه 2018

db01c parsjawaher agate ring1942 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰db01c parsjawaher agate ring1939 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰db01c parsjawaher agate ring1941 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰db01c parsjawaher agate ring1940 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰

کد محصول : 190

انگشتر شجر

نوع رکاب : شیخ احمد

جنس رکاب : نقره

طول نگین 22 میلیمتر عرض نگین 15.5 میلیمتر

سایز انگشتر 62 وزن انگشتر 25 گرم

قیمت : 1.100.000 تومان
******************************
db01c IMG 6513 300x300 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰155b7 IMG 6512 300x300 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰

جنس رکاب : نقره

انگشتر نقره مردانه شجر

نوع رکاب : مردانه – شیخ احمد

قیمت : فروخته شده است

Article source: https://parsjawaher.com/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-190/

               
N1496055327 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1496056479 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1496056369 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1496056114 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 25,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 25,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 25,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1496055791 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1496055683 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1496055612 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1335299794 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 25,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 25,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 9,500 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1482616188 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1482616102 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1482615975 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1464118868 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 28,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 28,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 12,900 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1434466130 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1434465981 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1472203869 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441612290 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 5,300 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 115,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 90,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1441612009 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441611567 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1440398609 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1440398422 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 110,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 96,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 96,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1464275942 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1442477521 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441266900 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441266725 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 270,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 230,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 185,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1391589434 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1391588811 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1391588334 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1391587797 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 310,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 312,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 530,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1464276099 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1464276032 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441271579 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441266321 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 22,900 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 112,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 280,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1441267249 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1441267072 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1460549406 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ N1325330824 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 250,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 119,900 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰ 11,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰
     
     
               
N1325330791 انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy انگشتر نقره مردانه شجر رکاب شیخ احمد ۱۹۰            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code