آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 13 فوریه 2018
1bafd 81550447 6351671 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
احمدالحسن

شبهه‌اي كه بیشتر شیعیان و به خصوص منتظران ظهور با آن مواجه هستند در مورد یکی از نشانه های حتمی ظهور یعنی یمانی که طبق روایات نائب و وزیر امام زمان عج پیش از ظهور حضرت که آخرالزمان آشکار میشود و شبه و اشتباه مطلق این دسته از افراد این است که يماني بايد از يمن باشد.

با این مقدمه این مقاله جامع راجع به محل خروج یمانی شروع میکنیم که یمانی اهل بیت ع که ما ملزم به تبعیت و اطاعت از ایشان هستیم لقب شخصیتی در آخرالزمان هست که اندکی پیش از ظهور حضرت ظاهر میشود و برای امام زمان ع بیعت میگیرد و در حکم نائب و وزیر و همچنین دست راست امام زمان عج هست و لقب یمانی هم از کلمه ی عربی یمین به معنای سمت راست گرفته شده است.

و اینکه یمانی که از طرف امام زمان عج هست نمیتواند به هیچ عنوان از یمن قیام کند زیرا اکثر مردم یمن زیدی و چهار امامی هستند و اصولا اعتقادی به امام زمان عج ندارند که بخواند بر اساس آن نائب و دست راست ایشان را یاری کنند!!!

اول:در روايت است كه امام باقر (ع) فرمود : هرگاه منتظرش باشيد از سمتي بيايد و از سمتي ديگر آمد، او را انكار نكنيد. الامامة و التبصرة، ص 94.

اول باید بدانیم یمانی ها در روایات متعدد هستند و چند یمانی داریم و فقط یکی از آنها پرچم هدایت هست و بقیه ظالمانی هستند که ما ابدا ملزم به تبعیت از آنها نیستیم در این جا به یمانی هایی که از یمن می آیند اشاره میکنیم :

امام صادق (ع) فرمود : … و خروج مردي از فرزندان عمويم زيد از يمن. مستدرك سفينة البحار ج 7 ص 47.

امام باقر(ع) فرمود: قبل از سفياني ، مصري و يماني خروج مي‌كنند. الغيبة للطوسي ص 447 . اثبات الهداة ج 3 ص 728 . بحار الانوار ج 52 ص 210 . معجم احاديث الامام المهدي (ع) ج 3 ص 268

و اين يماني از صنعاي يمن مي‌باشد كه مردم را بي‌گناه و به شكل جاهلانه‌اي مي‌كشد و بويي از هدايت در پرچمش يافت نمي‌شود

امام باقر (ع) فرمود : … سپس سفياني ملعون و كوتاه قد با آنها مي‌جنگد و بر آنها پيروز مي‌شود . سپس يماني پيروز شده در صنعاء با سپاهيانش به سوي آنها مي رود و با خروش شديد همراه با قتل جاهلي با مردم مواجه مي‌شود . پس او با آن كوتاه قد (سفياني) در برابر هم قرار مي‌گيرند . پرچم هايشان زرد و لباس هايشان رنگارنگ است. بين آنها جنگ سختي در مي‌افتد . پس سفياني بر او غلبه مي كند و پيروز مي‌شود . معجم احاديث الامام المهدي (ع) ج 3 ص 276

و  يماني صنعاء از سفياني شكست مي‌خورد در صورتيكه يماني موعود، سفياني را شكست داده و او را خواهند كشت.

امام باقر(ع) فرمود : زماني كه سفياني بر ابقع و يماني پيروز شده غلبه كند و آنها را شكست دهد ، ترك و روم خروج مي‌كنند و سفياني آنها را نيز شكست مي‌دهد . معجم احاديث الامام المهدي (ع) ج 3 ص 275

اما آنچه از سطيح كاهن (پيشگو) راجع به نام يماني ( البته يماني صنعاء و نه يماني موعود (ع) ) كه حسن يا حسين است اولا از اهل بيت (ع) نيست و از يك پيشگو مي‌باشد . حتي اگر درست هم باشد مربوط به ملك صنعاء يا يماني كه قبل از سفياني قيام مي‌كند مي‌باشد.

سطيح كاهن (پيشگو) گويد : … سپس پادشاهي از صنعاي يمن قيام مي‌كند كه سفيد است و نامش حسين يا حسن است . بحار الانوار ج 51 ص 163

1bafd db8cd985d8a7d986db8c d8a7d8b2 db8cd985d986 d986d985db8c d8a2db8cd8af آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
یمانی یمن خروج یمانی

چند نكته ديگر در خصوص روايات فوق قابل ذكر است

 رنگ پرچم يماني موعودع، سياه است در حاليكه رنگ پرچم يماني صنعاء، زرد است.

رسول الله (ص) فرمود : اگر ديديد كه پرچم هاي سياه از سمت خراسان خروج كردند خود را به آن برسانيد حتي سينه خيز بر روي يخ‌ها ، زيراخليفة الله مهدي در آن است . الملاحم والفتن السيد بن طاووس – باب 94

امام باقر (ع) فرمود : … سپس سفياني ملعون و كوتاه قد با آنها مي جنگد و بر آنها پيروز مي‌شود . سپس يماني پيروز شده در صنعاء با سپاهيانش به سوي آنها مي‌رود و با خروش شديد همراه با قتل جاهلي با مردم مواجه مي‌شود. پس او با آن كوتاه قد (سفياني) در برابر هم قرار مي‌گيرند . پرچم‌هايشان زرد و لباس هايشان رنگارنگ است . بين آنها جنگ سختي در مي‌افتد . پس سفياني بر او غلبه مي كند و پيروز مي‌شود . معجم احاديث الامام المهدي (ع) ج 3 ص 276

 محل تولد يماني موعود(ع)، بصره است و نه از يمن.

از امير مؤمنان (ع) در خبرى طولانى كه در آن اصحاب قائم (ع) را ذكر مي كند آمده است كه: اولين آنها از بصره مى باشد . الملاحم والفتن السيد بن طاووس ص 145 . بشارة الاسلام ص 148. منتخب الاثر ص 183

از امام صادق(ع) در روايتى طولانى كه نام ياران قائم(ع) را ذكر مي‌كند آمده است : و از بصره ….. احمد. بشارة الاسلام،ص 232، غايةُ المرام،ص724، معجم البلدان، ج2، س63.

ايشان از فرزندان امام مهدي ع هستند و نه از فرزندان زيد.

امام علي (ع) فرمود : مردي قبل از او ( امام مهدي (ع) ) از اهل بيت‌اش (فرزندانش) به اهل مشرق خروج مي‌كند . شمشير را هشت ماه بر دوش خود حمل مي‌كند . الملاحم والفتن السيد بن طاووس – باب 133.

و واضح است كه فرزند امام مهدي(ع) يعني يماني موعود، همان وصي و جانشين امام مهدي(ع) است كه در وصيت پيامبر(ص) با عنوان اولينايمان

آوردنده به ايشان معرفي شده‌اند.

 عدم وصف هدايت نسبت به پرچم ايشان و عدم تاكيد بر ياري يماني صنعاء و اينكه او مردم را به مرگ جاهلي مي‌كشد!

امام باقر (ع) فرمود : … سپس سفياني ملعون و كوتاه قد با آنها مي‌جنگد و بر آنها پيروز مي‌شود . سپس يماني پيروز شده در صنعاء با سپاهيانش به سوي آنها مي‌رود و با خروش شديد همراه با قتل جاهلي با مردم مواجه مي‌شود . پس او با آن كوتاه قد (سفياني) در برابر هم قرار مي‌گيرند . پرچم هايشان زرد و لباس هايشان رنگارنگ است . بين آنها جنگ سختي در مي‌افتد . پس سفياني بر او غلبه مي‌كند و پيروز مي‌شود . معجم احاديث الامام المهدي (ع) ج 3 ص 276

امام باقر(ع) فرمود : در پرچـمها پرچـمى هدايت‌كننده‌تر از پرچم يمانى نيست و آن پرچم هدايت است . چون كه شما را به صاحبتان دعوت مي‌كند ، و اگر يمانى قيام كرد فروختن اسلحه حرام مى‌شود . و اگر قيام كرد، بپا خيز بسوي او . كه همانا پرچمش، پرچم هدايت است. و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچى كنند ، و اگر كسى اينكار را انجام دهد از اهل جهنم مى‌باشد . زيرا كه او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى‌كند . غيبت نعماني،ص 264 . بحار الأنوار،ج 52،ص 232.

رسول الله (ص) فرمود : اگر ديديد كه پرچم‌هاي سياه از سمت خراسان، قيام كردند خود را به آن برسانيد حتي سينه خيز بر روي يخ‌ها ، زيراخليفة الله مهدي در آن است . الملاحم والفتن السيد بن طاووس – باب 94

امام باقر عليه السلام فرمودند: براي خداوند متعال گنجي در طالقان است نه طلا و نه نقره، بلكه دوازده هزار نفر در خراسان هستند كه شعارشان«احمد احمد»است، رهبر آنها جواني از بني هاشم بر روي قاطري سپيد و با پيشاني بندي قرمز است، گويا به آن‌ها مي‌نگرم كه از رود فرات مي‌گذرند و اگر دعوت آن را شنيديد، به سوي او بشتابيد حتي اگر سينه‌خيز بر روي يخ‌ها حركت كنيد. منتخب الأنوار المضيئة: ص٣٤٣

محل قيام يماني (ع) از خراسان مي‌باشد و نه از يمن

امام علي (ع) فرمود : مردي قبل از او ( امام مهدي (ع) ) از اهل بيت اش (فرزندانش) به اهل مشرق خروج مي‌كند . شمشير را هشت ماه بر دوش خود حمل مي‌كند . الملاحم والفتن السيد بن طاووس – باب 133

امام باقر (ع) فرمود : براى خداى تعالى گنجى در طالقان است نه طلاست و نه نقره بلكه دوازده هزار نفر در خراسان اند كه شعارشان «احمد … احمد» است و رهبر آنها جوانى از بنى هاشم سوار بر قاطرى سپيد رنگ است و پيشانى بندي قرمز رنگ بر پيشاني بسته است، گويي به او مى‌نگرم كه از رود فرات هم مى‌گذرد اگر دعوت او را شنيديد بسوى او بشتابيد حتى اگر مجبور باشيد سينه خيز بر روي يخها حركت كنيد . منتخب الانوار المضيئه ، ص 195

زمان قيام يماني صنعا، قبل از سفياني است كه توسط سفياني هم كشته مي‌شود، در حاليكه يماني موعود ع، همزمان با سفياني خروج مي‌كند.

امام باقر(ع) فرمود: قبل از سفياني ، مصري و يماني خروج مي‌كنند. الغيبة للطوسي ص 447 . اثبات الهداة ج 3 ص 728 . بحار الانوار ج 52 ص 210 . معجم احاديث الامام المهدي (ع) ج 3 ص 268.

امام صادق (ع) فرمود: قيام سه نفر يعني خراساني و سفياني و يماني، در يك سال و در يك ماه و در يك روز واحد است. هدايت‌گرترين پرچم ، پرچم يماني است . او هدايت به حق مي‌كند . الغيبة للطوسي،ص۲۷۱ . الارشاد ج 2 ص 357 . الغيبة للنعماني ص 225 . بحار الأنوار،ج52،ص 210.

امام باقر (ع) فرمود : پرچم‌هاي سياه كه از خراسان در كوفه نزول كردند، مهدي(ع) كه ظهور كرد جهت گرفتن بيعت، بسمت ايشان مي‌فرستد . الملاحم والفتن السيد بن طاووس – باب 105

بيعت امام مهدي(ع) تنها براي پرچم‌هاي سياهي است كه از خراسان مي آيند.

امام علي (ع) فرمود : هنگامي كه پرچم‌هاي سياه كه شعيب ابن صالح با آنها مي‌باشد ، سپاه سفياني را شكست دهند ، مردم تمناي مهدي را مي‌كنند و او را طلب مي‌كنند . پس از مكه خارج مي‌شود كه با او پرچم رسول اكرم (ص) مي‌باشد.

پرچم‌هاي سياه، سفياني را شكست مي‌دهند.

نتيجه: پس يماني موعود (ع) وصيي از اوصياء ( فرزند و وصي امام مهدي (ع) ) و از خلفاي خداوند ، صاحب پرچم هدايت، قيامش همزمان با سفياني ، نامش احمد (ع) ، از بصره ، قيامش از خراسان با پرچم‌هاي سياه ، و تنها كسي است كه امام مهدي (ع) بيعتش را براي او و يارانش مي‌فرستد ، و او سفياني را شكست مي‌دهد.

و  يماني صنعاء، غير از يماني موعود(ع) است، و قيامش، قبل از قيام سفياني است، از فرزندان زيد است، رنگ پرچمش زرد و در برخي رواياتسفيد است، از سفياني شكست مي‌خورد، مردم بي‌گناه را به شكل جاهليت مي‌كشد و از صنعاي يمن است.

تنها حديثي كه ايجاد شبهه مي‌كند و آن در كتاب چاپ جديد است كه يماني از يمن در كتاب كمال الدين شيخ صدوق است مي‌باشد كه در خود اين كتاب نيز عبارت (از يمن) همينگونه در داخل پرانتز () ذكر شده است و در بعضي كتب رفته رفته اين پرانتز نيز از بعضي چاپ‌ها خارج شده است. حتي در همين كتب امروزي در ص 328 يعني حديث شماره 7 مي‌بينيم كه لفظ (از يمن) در داخل پراتز ذكر شده است اما در ص 331 يعني در حديث شماره 16 اين لفظ را بدون پرانتز ذكر كرده است.

وَ إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ خُرُوجِهِ خُرُوجَ السُّفْيَانِيِّ مِنَ الشَّامِ وَ خُرُوجَ الْيَمَانِيِّ مِنَ الْيَمَنِ وَ صَيْحَةً مِنَ السَّمَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنَادٍ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيه‏(كمال الدين و تمام النعمة، ج‏1، ص: 328)

و از نشاني‌هاي قيام او، قيام سفياني از شام و خروج يماني از يمن و صيحه آسماني در ماه رمضان است و منادي از آسمان به اسم او و اسم پدرش، ندا خواهد داد.

بايد اين نكته را همينجا عرض كنيم كه قيام يماني در ماه رجب است و ظهور امام مهدي(ع) در روز عاشوراء، و صيحه آسماني كه به اسم يماني و اسم پدرش براي شناخت بقيه مردم، انجام خواهد شد، دو ماه پس از آغاز جنگ با يماني است، چون اصلا در ماه رمضان، امام مهدي(ع) هنوز ظهور نفرموده‌اند و در صيحه، ندا دهند مي‌گويد: صاحب شما فلاني فرزند فلاني است، پس چرا با او مي‌جنگيد؟

و اما در خصوص اين حديث، بايد توجه نمود حتي علمايي كه در كتب خود اين حديث را از كتب قديمي شيخ صدوق نقل كرده‌اند آن را بدون لفظ «از يمن» نقل كرده‌اند كه معلوم مي‌شود اين مسئله در كتب قديمي و در كلام آل محمد (ص) ذكر نشده است كه ليست كتب به شرح ذيل مي‌باشد:

كتابهاى قديمى كه در آنها، يمانى از يمن ذكر نشده است:
مؤلفاتى كه روايتهاى يمانى در آنها آمده وليكن عبارت (از يمن) در آنها نمى باشد.
1- كتاب : اعلام الورى بأعلام الهدى
مؤلف : شيخ طبرسي
متوفى : 548هـ
از يمن: اين عبارت وجود ندارد.
………………………………………….. …………..
2- كتاب : كشف الغمة
مؤلف : ابن أبي الفتح الإربلي
متوفى : 693هـ
از يمن: اين عبارت وجود ندارد.
………………………………………….. …………..
3- الكتاب : منتخب الأنوار المضيئة
مؤلف : السيد بهاء الدين النجفي
متوفى : 803هـ
از يمن: اين عبارت وجود ندارد.
………………………………………….. …………..
4- الكتاب: إثبات الهداة
مؤلف: محمدبن الحسن الحرالعاملي
متوفى:1104هـ
أ)ج 3 ص 46 ب‍ 19 ف‍ 3 ح‍ 20 – به اختصار از كمال الدين .
ب)از يمن: اين عبارت وجود ندارد. ج3 ص 468 متن هايي در مورد امامت صاحب الزمان ف‍ 5 ح‍ 131 كامل از كمال الدين .
ج)از يمن: اين عبارت وجود ندارد. ج3 ص 718 ب‍ 34 ف‍ 4 ح‍ 13 – آخر آن از كمال الدين.
………………………………………….. …………..
5- كتاب:بحارالانوار
مؤلف : العلامة المجلسي
متوفى : 1111هـ
از يمن: اين عبارت وجود ندارد.ج51ص218ح16 از كمال الدين
………………………………………….. …………
6- كتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
المؤلف: الشيخ علي اليزدي الحائري
متوفي : 1333هـ
از يمن: اين عبارت وجود ندارد.ج1ص197
………………………………………….. …………..
7- كتاب : بشارةالاسلام
مؤلف : السيد مصطفي الكاظمي
متوفى : 1336 هـ
چاپ:قم- مكتبةالامين
از يمن: اين عبارت وجود ندارد. ص140
………………………………………….. ……………
8- كتاب : مكيال المكارم
مؤلف : ميرزا محمد تقي الأصفهاني
متوفى : 1348هـ
از يمن: اين عبارت وجود ندارد. ج1ص71
………………………………………….. …………..
9- كتاب : رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ
مؤلف : السيد لطيف القزويني
متوفى : معاصر
از يمن: اين عبارت وجود ندارد. ص275.
………………………………………….. …………..
پس واضح مي‌شود كه حقيقت عبارت (از يمن) در اصل روايت موجود نمي‌باشد. پس وقتي كه همه اين روايت را از كتاب كمال الدين نقل كردند كه حاوي عبارت (از يمن) نمي‌باشد چگونه و به چه صورت اين عبارت در غير آن پيدا شد؟
و اين دلالت مى كند كه اين عبارت در اصل كتاب موجود نمى‌باشد.

و نكته‌اي كه لازم است كه به آن دقت كنيم آن است كه اولا پرچم حق در آخر الزمان يكي بيشتر نيست. ثانيا اطاعت از آن پرچم واجب است، ثالثا صاحب آن پرچم، يماني(ع) مردي از فرزندان حسين(ع) است، رابعا اطاعت از غير او بر ما حرام است.

امام باقر (ع) فرمود : هر چيزي براي شما ايجاد اشكال يا شبهه كند، وصيت و پرچم و سلاح پيامبر خدا (ص) جاي هيچ گونه شبهه و اشكال برايتان باقي نمي‌گذارد … بر حذر باشيد از كساني كه خود را به دروغ به آل محمد نسبت مي‌دهند . كه همانا براي آل محمد و علي (ع)  تنها يك پرچم  است و براي ديگران پرچم‌ها . پس در جاي خودت ثابت باش و از هيچ‌كس ابداً تبعيت نكن تا مردي را از فرزندان حسين (ع) ببيني كه با او وصيت رسول خدا (ص) و پرچم او و سلاح او باشد . تفسير العياشي ج 1  ص 64 .  بحار الأنوار ج 52  ص 222 . إلزام الناصب ج 2  ص 96، البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 352

 

Advertisements

Article source: https://montazeranezohoor.wordpress.com/2015/12/27/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D8%9F/

               
N1496055327 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1496056479 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1496056369 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1496056114 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 25,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 25,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 25,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1496055791 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1496055683 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1496055612 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1335299794 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 25,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 25,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 9,500 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1482616188 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1482616102 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1482615975 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1464118868 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 28,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 28,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 12,900 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1434466130 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1434465981 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1472203869 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441612290 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 5,300 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 115,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 90,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1441612009 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441611567 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1440398609 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1440398422 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 110,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 96,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 96,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1464275942 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1442477521 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441266900 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441266725 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 270,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 230,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 185,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1391589434 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1391588811 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1391588334 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1391587797 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 310,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 312,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 530,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1464276099 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1464276032 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441271579 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441266321 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 22,900 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 112,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 280,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1441267249 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1441267072 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1460549406 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ N1325330824 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 250,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 119,900 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟ 11,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟
     
     
               
N1325330791 آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy آيا يماني از يمن مي‌آيد؟ – احمدالحسن کیست؟            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code