مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 26 مارس 2018
 • بیماری سیلیاک را بیشتر بشناسیم
  بیماری سیلیاک بیماری که به دلیل حساسیت به پروتئین گندم یا به عبارتی گلوتن ایجاد می شود

 • Article source: http://shmh.hums.ac.ir/

                 
  N1496055327 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1496056479 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1496056369 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1496056114 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
       

  انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

  انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

  انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

  انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

       
  22,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 25,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 25,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 25,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1496055791 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1496055683 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1496055612 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1335299794 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
       

  انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

  انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

  انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

  انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

       
  25,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 25,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 25,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 9,500 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1482616188 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1482616102 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1482615975 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1464118868 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
       

  انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

  انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

  انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

  رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

       
  28,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 28,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 28,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 12,900 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1434466130 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1434465981 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1472203869 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441612290 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
       

  جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

  جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

  انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

  انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

       
  4,500 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 5,300 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 115,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 90,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1441612009 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441611567 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1440398609 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1440398422 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
       

  انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

  انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

  انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

  انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

       
  97,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 110,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 96,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 96,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1464275942 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1442477521 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441266900 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441266725 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
       

  انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

  انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

  انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

  انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

       
  22,900 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 270,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 230,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 185,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1391589434 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1391588811 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1391588334 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1391587797 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
       

  انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

  انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

  انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

  انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

       
  250,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 310,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 312,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 530,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1464276099 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1464276032 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441271579 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441266321 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
       

  انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

  انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

  انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

  انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

       
  22,900 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 22,900 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 112,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 280,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1441267249 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1441267072 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1460549406 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی N1325330824 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
  انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
       

  انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

  انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

  انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

  پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

       
  207,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 250,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 119,900 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی 11,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی
       
       
                 
  N1325330791 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی      
       
  فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
       

  پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

       
       
  12,000 تومان buy مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی            
       
       

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  code