گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 02 آوریل 2018

Article source: http://aghigh.gallery/

               
N1496055327 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1496056479 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1496056369 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1496056114 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 25,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 25,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 25,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1496055791 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1496055683 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1496055612 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1335299794 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 25,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 25,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 9,500 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1482616188 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1482616102 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1482615975 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1464118868 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 28,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 28,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 12,900 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1434466130 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1434465981 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1472203869 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441612290 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 5,300 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 115,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 90,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1441612009 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441611567 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1440398609 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1440398422 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 110,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 96,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 96,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1464275942 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1442477521 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441266900 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441266725 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 270,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 230,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 185,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1391589434 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1391588811 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1391588334 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1391587797 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 310,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 312,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 530,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1464276099 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1464276032 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441271579 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441266321 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 22,900 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 112,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 280,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1441267249 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1441267072 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1460549406 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز N1325330824 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 250,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 119,900 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز 11,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز
     
     
               
N1325330791 گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy گالری عقیق | طراحی و ساخت زیورآلات و جواهرات دست‌ساز            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code