دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 03 مه 2018

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر

باطل سحر و نحوست:

توجه:

این دعا فقط برای اساتیدها نوشته شده.کسانی که اجازه دعانویسی دارند.لطفا افرادی که اجازه دعا نویسی ندارند .این دعا را ننویسند.تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که از روی این صفحه پرینت بگیرید و به یه استاد بدهید تا برایتان بنویسد.

اگر برای کسی سحر و جادو و یا بستگی کرده باشند و یا بخت دختری را بسته باشند و یاکار مردی یا زنی را بسته باشند این آیه را نوشته و شسته و آب را بر سر ریزد و دست بمالد همه جای بدن را و نیت باطل شدن کند.و بگوید باطل کردم تمام سحر ها و بستگی ها و نحوستها را,هر که مرا کرد عاطل من کردم باطل

وقتی تمام آبرا بر سر ریخت لباس بپوشد .آیه این است

قاعده:زمان نوشتن دعا و شرایط و آداب آن را فردا در همین قسمت میآورم.

 

Article source: http://citar.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D8%B3%DB%8C/

               
N1496055327 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1496056479 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1496056369 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1496056114 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 25,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 25,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 25,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1496055791 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1496055683 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1496055612 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1335299794 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 25,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 25,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 9,500 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1482616188 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1482616102 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1482615975 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1464118868 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 28,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 28,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 12,900 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1434466130 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1434465981 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1472203869 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441612290 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 5,300 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 115,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 90,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1441612009 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441611567 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1440398609 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1440398422 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 110,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 96,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 96,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1464275942 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1442477521 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441266900 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441266725 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 270,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 230,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 185,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1391589434 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1391588811 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1391588334 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1391587797 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 310,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 312,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 530,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1464276099 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1464276032 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441271579 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441266321 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 22,900 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 112,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 280,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1441267249 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1441267072 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1460549406 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی N1325330824 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 250,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 119,900 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی 11,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی
     
     
               
N1325330791 دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان buy دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code